GA4

České ILCO, z.s.

Podporujeme lidi s umělým vývodem

1992

Jsme tu pro vás!

14000

Stomiků

Naším cílem je spokojený a aktivní stomik

 • Aktivně hájíme práva stomiků a zmírňujeme obavy ze života se stomií.
 • Dlouhodobě pomáháme řešit zdravotní, sociální a psychické problémy, které jsou spojeny s návratem stomika do normálního života.
 • Bojujeme proti jakékoliv formě diskriminace všech stomiků a sociálnímu vyloučení z důvodu nedostatku vhodných stomických pomůcek.
 • Jednáme jménem stomiků s ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, distributory stomických pomůcek a dalšími zainteresovanými orgány, vyjadřujeme se k legislativě, která se stomiků týká.
 • Připravujeme a školíme dobrovolníky
 • Vzděláváme stomiky i veřejnost – pořádáme přednášky, besedy, workshopy, výstavy a další aktivity.
 • Účastníme se odborných konferencí a akcí, které se zabývají našimi tématy.
 • Zdůrazňujeme význam prevence a vyzýváme k preventivním prohlídkám.
 • Pravidelně publikujeme v médiích tak, aby téma stomie přestalo být ve společnosti tabu.

České ILCO, z.s.

 „ILCO“ znamená zkratku latinských slov:

ILeum = část tenkého střeva

COlon = tlusté střevo

Náš Příběh

Historie ILCO
1977

Charta práv stomiků

Charta definuje základní práva a požadavky stomiků na informace a péči pro, abychom mohli žít plnohodnotný a soběstačný život.

Historie ILCO
1992

Vznik naší organizace

České ILCO bylo založeno jako občanské sdružení se sídlem v Brně. Vznik popisuje doc. dr. Vladimír Kleinwächter, jeho 1. předseda, zde.

Historie ILCO
1993

Mezinárodní spolupráce

Od roku 1993 jsme členem Světové asociace stomiků (IOA) a Evropské asociace stomiků (EOA) .

Historie ILCO
2006

Trojsetkání

Zintenzivnění Mezinárodní spolupráce – setkání stomiků na hranicích České republiky, Polska a Slovenska. Od roku 2016 se přidali i stomici z Maďarska.

Historie ILCO
2010

Stěhujeme se

Sídlo Českého ILCO se stěhuje z Brna do Prahy.

Historie ILCO
2011

Vzniká Informační centrum

Od roku 2011 provozujeme Informační a poradenské centrum pro stomiky a jejich blízké v Praze.

Historie ILCO
2012

Život bez omezení

V letech 2012-2014 jsme realizovali projekt ŽIVOT BEZ OMEZENÍ

Historie ILCO
2017

Pacientská rada

Stomici mají zastoupení na ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Pacientské rady ministra zdravotnictví.

Historie ILCO
2018

Překonej své hranice

Uspořádali jsem cyklistickou spanilou jízdou napříč Českem nazvanou Překonej své hranice.

Historie ILCO
2020

Měníme se pro vás!

Máme nové logo a zde je jeho příběh.

Předsednictvo České ILCO, z.s.

Ve vedení Českého ILCO pracují stomici, kteří již život se stomií zvládli a mají tak dostatek informací a zkušeností, které mohou předávat dál.

  Štěpánka Kovaříková

  Štěpánka Kovaříková

  Předsedkyně

  Doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

  Doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

  Místopředseda

  Bronislav Tučný

  Bronislav Tučný

  Jednatel

  Jitka Svobodová

  Jitka Svobodová

  Hospodářka

  Ing. Marie Ředinová

  Ing. Marie Ředinová

  Členka

  Josef Matoušek

  Josef Matoušek

  Člen

  Alice Křepínská

  Alice Křepínská

  Členka

  Spolky stomiků

  České ILCO, z.s. je zastřešující organizací regionálních spolků stomiků z celé ČR.

  Spolky stomiků si zakládají lidé, kteří mají stomii (kolostomii, ileostomii či urostomii) a nebojí se otevřeně hovořit.

  Víme, že zdraví není samozřejmostí. Často máme za sebou život ohrožující nemoc, která nás dovedla ke stomii. Naučili jsme se se stomií žít.

  Regionální spolky pomáhají zejména novým stomikům a jejich blízkým zvládnout nelehké začátky života se stomií. Osobní zkušenost a empatie je to, co noví stomici a jejich blízcí potřebují. Proškolení dobrovolníci z řad zkušených stomiků zde předávají praktické rady a potřebné informace s návratem do běžného života, ošetřováním stomie, stravování, oblékání, návratu do zaměstnání a podobně. 

  Činnost spolků:

  • Pravidelná klubová setkání a kulturně-společenské akce
  • Vlastní regionální zpravodaje
  • Rekondiční pobyty
  • Kontakty na regionální stomické poradny
  • Individuální a osobní přístup 
  • Poskytování informací o životě se stomií
  • Prezentace výrobců stomických pomůcek
  • Finanční a personální podporu Českého ILCO. Spolky jsou nedílnou součástí organizační struktury Českého ILCO