Charta práv stomiků

Charta práv stomiků byla definována v roce 1977 na kongresu Mezinárodní asociace stomiků. Charta definuje základní práva a požadavky stomiků. Jejím cílem je zaručit právo na veškeré informace a péči pro náš plnohodnotný a soběstačný život. Charta slouží ke sjednocení úrovně veškeré péče po celém světě.

Je důležité, aby každý pacient znal svá práva a možnosti.

Stomik má právo na:

  • Předoperační poradenství v takové šíři, aby plně chápal význam operace a znal základní fakta o životě se stomií.
  • Dobře provedenou a vhodně umístěnou stomii s ohledem na potřeby pacienta.
  • Kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči, psychosociální podporu v předoperačním i pooperačním období, v nemocnici i své komunitě.
  • Podporu a informovanost rodiny, známých a přátel, aby lépe chápali podmínky a změny nutné k dosažení uspokojivé úrovně života se stomií.
  • Úplné a objektivní informace o vhodných pomůckách a výrobcích, které jsou v jeho zemi k dispozici.
  • Možnost neomezeného výběru dostupných stomických pomůcek.
  • Informace o organizacích stomiků v jeho vlasti a službách a podpoře, které poskytují.
  • Ochranu proti jakékoliv formě diskriminace.
  • Jistotu, že osobní informace týkající se jeho operace vedoucí k vytvoření stomie zůstanou důvěrné a utajené, aby bylo zachováno jeho soukromí, a že nikdo, kdo tyto informace zná, je, bez výslovného svolení stomika, nesdělí žádnému subjektu, který je angažován ve výrobě, prodeji nebo distribuci stomických pomůcek, ani žádné osobě, která by z nich mohla profitovat přímo nebo nepřímo, díky svému vztahu ke komerčnímu trhu se stomickými pomůckami.
Hájíme práva stomiků

Zajímají nás vaše zkušenosti s dodržováním Charty práv stomiků!

Našim hlavním cílem je hájit vaše práva a zajistit dodržování této charty na celém světě. Věnujte pár minut našemu dotazníkovému šetření. Pomůžete tím ke zlepšení práv stomiků v České republice.

Kdykoli budete mít pocit, že někdo porušuje vaše práva, nebojte se ozvat. Rádi vám pomůžeme!

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.