Spolupráce

Jako České ILCO nemůžeme fungovat sami o sobě. Základem úspěšné práce pro stomiky je spolupráce s dalšími subjekty, které o lidi s vývodem pečují.

S kým v Českém ILCO spolupracujeme především?

Stěžejní je pro nás spolupráce se zdravotníky. Mezi ně patří především stomické sestry. Ty jsou mnohdy první, kdo stomikovi ukáže, jak o vývod pečovat, pomohou mu vybrat vhodné pomůcky a nezřídka mu dodávají také psychickou podporu a pochopení. Nezapomínáme ani na lékaře, kteří mají klíčovou roli v procesu léčby a rozhodování o vytvoření stomie.

Spokojený život stomika by nebyl možný bez kvalitních pomůcek. Ty na český trh dodává osm firem. Spolupráce s těmito firmami, sledování nových technologií a postupů jsou pro nás stomiky velmi důležité.

Stomie jako taková není nemoc. K jejímu vytvoření vedou různé důvody. Proto spolupracujeme s dalšími neziskovými a pacientskými organizacemi, které se věnují jednotlivým onemocněním, jejich prevenci a šíření osvěty, a pomáhají pacientům podle jejich diagnózy.

V neposlední řadě je pro nás důležitá také spolupráce s úřady. Usilujeme o to, aby pracovníci samosprávných úřadů věděli, že tu jsme, jaké máme potřeby a jak nám mohou pomoci. Kromě kvalitních pomůcek je nezbytné, aby pomůcky a péče byly pro stomiky dostupné. I proto aktivně spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví.

Zdravotníci

Stomické sestry, včetně terénních, jsou pro péči o stomika zásadní. Učí ho pečovat o vývod, pomáhají s výběrem vhodných pomůcek, edukují blízké pacienta a mnohdy jsou také přítelem na telefonu, který poradí v problematické situaci.

Co nabízí České ILCO stomickým sestrám?

Jako České ILCO nabízíme sestrám proškolené dobrovolníky, kteří mohou pacienta navštívit už před vytvořením stomie, u lůžka v nemocnici, nebo po návratu z nemocnice doma.

Naši dobrovolníci jsou školeni k tomu, aby rady, zkušenosti a podporu uměli poskytnout jak osobně při návštěvě stomika, tak zprostředkovaně přes telefon nebo na sociálních sítích.

Pomohou pacienta uklidnit a na svém vlastním příkladu mu ukáží, že stomií život nekončí a i s vývodem lze žít kvalitně a spokojeně.

Postřehy a rady z běžného života zkušeného stomika jsou tou nejlepší cestou, jak nového nebo budoucího stomika uklidnit a ukázat mu, že sáček na břiše nás od ostatních lidí nijak zvlášť neodlišuje.

Tím dobrovolníci stomickým sestrám značně ulehčí jejich nesnadnou práci. A sestry tak získají jistý časový benefit, který mohou věnovat přímé péči o stomika.

Co dalšího stomickým sestřičkám nabízíme?

  • Edukační materiály, kterými mohou pacienty vybavit při propouštění domů
  • Motivační materiály k umístění v ambulancích nebo čekárnách
  • Odkazy na on-line materiály prospěšné pro stomiky
  • Realizaci prezenčních přednášek či webinářů se zaměřením na problematiku stomie – jejich témata si můžete prohlédnout zde.

Protože víme, že práce stomických sester je opravdu náročná a zaslouží si ocenění, organizujeme anketu Moje stomická sestra. Stomici do ní mohou nominovat svojí stomickou sestru a touto formou jí poděkovat za její péči.

Co mohou stomické sestry nabídnout Českému ILCO?

Budeme moc rádi, když budete informovat pacienty o Českém ILCO, našich aktivitách, webových stránkách a sociálních sítích i o regionálních spolcích stomiků.

Oceníme také, když se zúčastníte našich akcí nebo když do jejich programu přispějete odbornou přednáškou na téma péče o stomii.

Velmi nám pomůžete, pokud nám doporučíte zkušeného stomika vhodného k proškolení na dobrovolníka. A také když budete naše dobrovolníky využívat při práci s novými nebo budoucími stomiky.

V neposlední řadě nám můžete pomoci rovněž tím, že budete distribuovat materiály Českého ILCO, umístíte je ve své ambulanci nebo čekárně, budete spolupracovat s regionálními spolky a doporučovat stomikům členství ve spolcích.

Jak můžeme spolupráci nastartovat?

Cílem nás všech je spokojený stomik a naše společné úsilí k tomuto cíli jistě vede.

V případě zájmu o některou formu spolupráce vyplňte tento dotazník.

Co může ILCO nabídnout lékařům?

Lékaři v rámci péče o pacienta často zvažují a navrhují vytvoření vývodu. Tento proces není ani pro ně rozhodně snadný.

Proto nabízíme a realizuje osvětové přednášky o životě se stomií. Přispíváme tak k odtabuizování tématu stomie a ukazujeme, že stomie není nutně zlem, ale často východiskem z nesnází, které může pacientovi znatelně zkvalitnit život a eliminovat důsledky onemocnění na minimum nebo úplně.

Přednášky realizují naši dobrovolníci, kteří jsou sami stomiky. Lékaři tak mají jedinečnou možnost vidět stomika za hranicemi operačního sálu a nahlédnout do každodenního života člověka s vývodem.

Kromě přednášek lékařům dále poskytujeme také tištěné materiály do jejich ambulancí a motivační materiály, které pomohou uklidnit pacienty, u nichž se vytvoření stomie zvažuje.

Co mohou lékaři udělat pro České ILCO?

Budeme moc rádi, když budete informovat pacienty o Českém ILCO, našich webových stránkách a sociálních sítích, a případně také o regionálních spolcích stomiků.

Nejen nám, ale hlavně svým pacientům určitě pomůžete, když při práci s novými nebo budoucími stomiky budete využívat naše dobrovolníky.

Je-li to možné, můžete rovněž ve svých ambulancích nebo čekárnách umístit edukační a motivační materiály Českého ILCO.

Jak můžeme spolupráci nastartovat?

Cílem nás všech je spokojený stomik a naše společné úsilí k tomuto cíli jistě vede.

V případě zájmu o některou formu spolupráce vyplňte tento dotazník.

Výrobci a dodavatelé stomických pomůcek

V České republice působí několik firem, které buďto přímo vyrábí nebo dodávají stomické pomůcky. Díky jejich působení na našem trhu máme jako stomici k dispozici moderní a funkční pomůcky a příslušenství. To nám ve většině případů umožňuje zvládat samostatně péči o vývod, vrátit se do běžného života a do zaměstnání. Můžeme sportovat, účastnit se společenských akcí a užívat si intimní chvíle s našimi partnery.

Co nabízí České ILCO firmám?

V našem ILCO Magazínu pravidelně poskytujeme prostor pro prezentaci nových pomůcek a technologií.

Od roku 2021 nabízíme také možnost publikace komerčních článků k novým produktům či službám na webových stránkách Českého ILCO.

Zástupcům výrobců a distributorů stomických pomůcek umožňujeme informovat účastníky našich akcí o novinkách v oboru.

Sdílíme jejich příspěvky na sociálních sítích.

Nabízíme rovněž spolupráci v rámci našich aktivit i aktivit jednotlivých firem.

Co mohou firmy udělat pro České ILCO?

Budeme rádi, když našim zástupcům umožníte prezentovat informace o Českém ILCO a našich aktivitách na vašich akcích určených osobám pečujícím o stomiky.

Uvítáme organizační a finanční výpomoc při realizaci našich aktivit.

Hodně nám pomůže, když vybrané informace o nás a našich aktivitách předáte dále stomickým sestrám, s nimiž spolupracujete, či stomikům, kterým dodáváte pomůcky nebo příslušenství.

Přínosem je pro nás rovněž prostor, který nám dáváte v časopisech pro stomiky a odbornou veřejnost. Rádi pro vaše časopisy připravíme příspěvky s adekvátním obsahem.

Jak můžeme spolupráci nastartovat?

Cílem nás všech je spokojený stomik a naše společné úsilí k tomuto cíli jistě vede.

V případě zájmu o některou formu spolupráce pište na e-mail predseda@ilco.cz

Neziskové a pacientské organizace

I my stomici jsem jen lidé a není v našich silách věnovat se všemu, co se stomií souvisí. K vytvoření vývodu může vést hned několik důvodů – jako jsou chronická onemocnění střev, onkologická onemocnění nebo akutní stavy. Proto dlouhodobě spolupracujeme s mnoha neziskovými organizacemi, které se na pomoc lidem s těmito onemocněními soustředí.

Co nabízí České ILCO neziskovkám?

Mnozí pacienti, kterým se vaše nezisková organizace věnuje, mohou trpět obavami z vytvoření vývodu. Naši proškolení dobrovolníci jim na vašich akcích vysvětlí vše o životě se stomií, zodpoví dotazy týkající se běžného života s vývodem a pomohou tak pacientům zmírnit jejich strach.

Pokud budete mít zájem, zajistíme pro vás také individuální konzultace s našimi dobrovolníky.

V rámci spolupráce vám poskytneme edukační materiály, které můžete předávat dále svým členům a pacientům, jimž se věnujete.

Na našem webu máme prostor pro sdílení odkazů na webové stránky neziskovek rozdělený do sekcí podle zaměření – tak, aby si vás návštěvníci mohli snadno vyhledat a kontaktovat vás.

Nabízíme rovněž spolupráci při prosazování společných cílů směrem k veřejnosti a státní správě.

Co mohou neziskovky nabídnout Českému ILCO?

Určitě rádi využijeme prostor na vašich akcích k prezentaci aktivit Českého ILCO a osvětě o životě s vývodem.

Oceníme, pokud budete sdílet odkaz na naši webovou stránku a sociální sítě na vašich on-line platformách.

Uvítáme, když nám pomůžete šířit naše edukační materiály k lidem, na které zaměřujete vaši činnost.

Rádi spolu s vámi budeme prosazovat zájmy a práva našich společných cílových skupin.

Jak můžeme spolupráci nastartovat?

Naším společným cílem je vrátit lidi s vývodem zpět do společnosti.

V případě zájmu o některou formu spolupráce nás kontaktujte na e-mailu predseda@ilco.cz.

Státní správa

Člověk, jemuž byl vytvořen vývod, je v nelehké životní situaci. Musí se vyrovnat s vlastním onemocněním, které k vytvoření stomie vedlo, přijmout vývod jako součást svého těla a naučit se s ním žít. Zárověň řeší také sociální stránku života a péči o stomii.

Našim cílem je vrátit člověka po vytvoření stomie co nejdříve zpátky do běžného života. K tomu je zapotřebí rovněž pomoc ze strany státu. Ať už jde o sociální podporu, opětovné zapojení do společnosti, zajištění kompenzačních pomůcek a nezřídka i návrat do zaměstnání.

Pro úspěch v této oblasti je nezbytné pochopení ze strany úřadů a jejich pracovníků, kteří by měli mít k dispozici dostatek informací o tom, co život s vývodem obnáší a co stomik a jeho okolí potřebuje.

Co nabízí České ILCO státní správě?

Jako České ILCO nabízíme zapojení se do komunitního plánování měst a obcí – tak, aby vaši občané věděli, kde v souvislosti s vytvořením stomie hledat pomoc.

Naši dobrovolníci jsou, coby odborníci na život se stomií, připraveni na přímou pomoc stomikům. Mohou ale působit také jako školitelé, kteří umí prezentovat jejich potřeby a specifika života s vývodem.

Pro pracovníky sociálních odborů, úřadů práce, případně přímo pro zaměstnavatele, jsme tak schopni zajistit přednášky či on-line webináře. Současně nabízíme rovněž edukační materiály, které se tématu stomie týkají.

Někteří naši dobrovolníci mají odborné znalosti legislativy a jsou zapojeni do poradních orgánů Ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Pokud orgán státní správy administruje dotační titul, z něhož čerpáme finanční prostředky, uvádíme tento subjekt mezi našimi partnery.

Co může státní správa nabídnout Českému ILCO?

Pro úspěšný návrat stomika do občanského života je nutné porozumění a pochopení většinové společnosti. Proto velká část naší práce spočívá v osvětě života se stomií.

Jednou z aktivit, které tuto funkci plní, je naše putovní výstava​ PytlíkART – malování na stomické sáčky. Úřady jsou místa, jimiž projde velké množství lidí. Mnohdy zde čekají na vyřízení svých záležitostí. Zpestřete jim čas čekání netradiční podívanou.

Je ve vašem úřadu prostor, kde by se dala výstava PytlíkART instalovat? Rádi využijeme vaší nabídky.

Najdete rovněž místo pro umístění našich edukačních materiálů a jste ochotni nám v tomto směru pomoct? Materiály vám rádi doručíme.

Má vaše město komunitní plán? Nebo jej připravujete? Rádi se zapojíme a nabídneme naše odborné rady, postřehy a zkušenosti.

Organizujete komunitní akce typu Den zdraví, Barometr zdraví či podobné? Rádi využijeme vaší nabídky na prezentaci aktivit Českého ILCO, v ideálním případě na stánku, který nám poskytnete.

Většinu práce pro České ILCO dělají dobrovolníci. Ale naše činnost není pouze o práci. Máme také náklady na materiál a služby. Je čím dál složitější zajistit je finančně. I to je prostor, kde vaši nabídku rádi využijeme.

Jak můžeme spolupráci nastartovat?

Naším společným cílem je vrátit lidi s vývodem zpět do společnosti.

V případě zájmu o některou formu spolupráce vyplňte tento dotazník.

Chtěli byste s námi spolupracovat v rámci komunitního plánování nebo komunitních regionálních akcí? Kontaktujte náš členský spolek ve vašem regionu.

Nabízíme i individuální konzultace. Ty je možné domluvit na těchto kontaktech.

Máte zájem o instalaci naší putovní výstavy PytlíkART? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu jednatel@ilco.cz

Má váš úřad v gesci program na podporu neziskových organizací, do něhož bychom se mohli zapojit? Dejte nám o něm vědět na e-mail predseda@ilco.cz

Chcete vědět, co je nového a co pro vás chystáme?

Přihlaste se k odběru e-mailových ILCO Novinek!