Stomická sestra

Zdravotní sestřička, která vás seznámí s tím, co je v péči o stomii a životě se stomií potřeba vědět, se nazývá stomická sestra. Veškeré podstatné informace vám sdělí před operací, nebo až po ní, pokud stomie nebyla plánovaná.

Stomická sestra = stomasestra

V roce 1958 vznikla na světě nová profese, která se nazývala stomaterapeut. Dnes ji známe pod pojmem stomická sestra. Jejím hlavním cílem je pomoci nám přijmout novou životní situaci, zvládnout péči o stomii a vrátit se co nejrychleji do života bez omezení.

Stomická sestra může být samostatná funkce, kdy se sestřička věnuje pouze stomickým pacientům v rámci oddělení nemocnice, jako součást stomické poradny, nebo v agentuře domácí péče. V některých nemocnicích je práce stomické sestry vykonávána jako doplňková specializace k běžné práci na oddělení a někdy se stává, že nemocnice, nebo oddělení stomickou sestru nemá, což pro stomika není snadné, ale vždy by se měl personál nemocnice snažit pacientovi co nejlépe pomoci, nebo doporučit na koho se případně obrátit. 

Práce stomické sestry:

  • předoperační – příprava na plánovanou operaci
  • pooperační – zvládnutí pooperačního stavu a zotavování pacienta, edukace péče o stomii
  • ambulantní – kontrola stomie, předepisování pomůcek, řešení komplikací

Edukace, aneb příprava stomika na život se stomií:

Stomická sestra ke své práci využívá prostor stomaporadny, ošetřovny oddělení, nebo jiný prostor s dostatečným soukromím a pohodlím pro pacienta. Proškolení by nemělo probíhat v přítomnosti ostatních pacientů, protože je to pro každého velmi intimní záležitost, hlavně na začátku.

Její hlavní náplní je informovat nás o tom, co je v péči o stomii a životě se stomií potřeba vědět před operací, nebo až po ní, pokud stomie nebyla plánovaná. Seznámí nás se všemi výrobci a pomůckami a pomůže nám zorientovat se v jejich nepřeberném množství, druhů a typů. Naučí nás je správně používat, aby nedocházelo k nehodám. Poradí, jak předcházet komplikacím, jak se stravovat. Zkrátka se vším, co nás o životě se stomií zajímá.

Stomasestra ví, že pro nás, hlavně na začátku, není situace lehká. Nebojte se na cokoli zeptat, nebo se jí svěřit, pokud vás něco trápí. Sestřičky mají spoustu zkušeností a často pomůžou nejen se zdravotními problémy. Znají mnoho lidí, kteří už to zvládli a proto pro nás mají nejen pochopení, ale také spoustu rad a inspirativních příběhů, které nám mohou pomoci zmírnit počáteční obavy a těžkosti.

Díky stomickým sestřičkám časem všichni péči o stomii zvládneme. A nebojte se, většinou jsou tu pro nás i po propuštění z nemocnice, kdy stomii kontrolují, řeší případné komplikace se stomií nebo pomůckami a nebo nám předepisují pomůcky. I když ne v každé nemocnici je stomická poradna nebo stomasestra. Pokud máte možnost, doporučujeme ji pravidelně navštěvovat, nechat si stomii kontrolovat a poradit se.

Podívejte se na video, které vzniklo ve spolupráci s Dialog Jesenius o.p.s.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.