Stomická sestra

Stomická sestra = stomasestra

V roce 1958 vznikla na světě nová profese, která se nazývala stomaterapeut. Dnes ji známe pod pojmem stomická sestra. Jejím hlavním cílem je pomoci nám přijmout novou životní situaci, zvládnout péči o stomii a vrátit se co nejrychleji do života bez omezení. Stomická sestra může být samostatná funkce, kdy se sestřička věnuje pouze stomickým pacientům v rámci oddělení nemocnice, jako součást stomické poradny, nebo v agentuře domácí péče. V některých nemocnicích je práce stomické sestry vykonávána jako doplňková specializace k běžné práci na oddělení a někdy se stává, že nemocnice, nebo oddělení stomickou sestru nemá, což pro stomika není snadné, ale vždy by se měl personál nemocnice snažit pacientovi co nejlépe pomoci, nebo doporučit na koho se případně obrátit. 

Práce stomické sestry:

  • předoperační – příprava na plánovanou operaci
  • pooperační – zvládnutí pooperačního stavu a zotavování pacienta, edukace péče o stomii
  • ambulantní – kontrola stomie, předepisování pomůcek, řešení komplikací

Edukace:

Stomická sestra ke své práci využívá prostor stomaporadny, ošetřovny oddělení, nebo jiný prostor s dostatečným soukromím a pohodlím pro pacienta. Proškolení by nemělo probíhat v přítomnosti ostatních pacientů, protože je to pro každého velmi intimní záležitost, hlavně na začátku.

Stomasestra informuje o tom, co je v péči o stomii a životě se stomií potřeba vědět před operací, nebo až po ní, pokud není stomie plánovaná. Seznámí nás se všemi výrobci a pomůckami a pomůže nám zorientovat se v jejich nepřeberném množství, druhů a typů. Naučí nás je správně používat, aby nedocházelo k nehodám. Poradí, jak předcházet komplikacím, jak se stravovat a se vším, co nás o stomii zajímá. Nebojte se na cokoli zeptat, nebo se svěřit pokud vás něco trápí. Sestřička pomůže nejen se zdravotními problémy, ale i psychikou. Ví, že pro nás není situace lehká, ale zná mnoho lidí, kteří to zvládli i přes počáteční obavy.

Díky stomickým sestřičkám časem všichni péči o stomii zvládneme. Jsou tu pro nás i po propuštění z nemocnice, kdy stomii kontrolují, řeší případné komplikace se stomií nebo pomůckami a nebo předepisují pomůcky.

Ne v každé nemocnici je stomická poradna nebo stomasestra, ale pokud máte možnost, doporučujeme ji pravidelně navštěvovat a nechat si stomii kontrolovat.

Podívejte se na video Stomická sestra – Dialog Jesenius

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.