Stomici mají hlas v Pacientské radě

Na Ministerstvu zdravotnictví jsou poprvé v historii oficiálně zastoupeni lidé, v jejichž zájmu úřad pracuje a to jsou pacienti. Dne 6. 10. 2017 byla jmenována první Pacientská rada ministra zdravotnictví. Jedná se o stálý poradní orgán, který bude ministerstvu zprostředkovávat podněty pacientů a jejich pohled na navrhovaná opatření. Její členové jsou jmenováni z řad zástupců, které navrhují sami pacienti prostřednictvím svých pacientských organizací. Stomici jsou v Radě zastoupeni Ing. Marií Ředinovou.

Orientaci ministerstva směrem k pacientům potvrdilo již v červenci nově zřízené samostatné Oddělení podpory práv pacientů v Sekci legislativy a práva, které se přímo věnuje problematice komunikace a spolupráce s pacientskými organizacemi a zajišťuje chod Pacientské rady, která by se měla scházet nejméně čtyřikrát ročně. Rada může zřizovat pracovní skupiny zabývající se dílčími otázkami specifickými dle oblastí jednotlivých diagnóz, skupin diagnóz, zdravotních stavů či jiných oblastí s ohledem na specifické potřeby určitých skupin pacientů.

Stomici mají hlas v Pacientské radě

„Když jsem nastupoval na Ministerstvo zdravotnictví, říkal jsem, že pod mým vedením bude ministerstvem pacientů. Toto se mi, troufám si říct, povedlo naplnit, a to především za pomoci náměstkyně Lenky Tesky Arnoštové, která se systematicky a dlouhodobě věnuje podpoře pacientských organizací, které pacienty sdružují,“ řekl při jmenování rady ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

„Jsem velice ráda, že po letech usilované společné práce ministerstva a pacientských organizací jsme dosáhli jednoho z cílů našeho snažení, aby byl hlas pacientů slyšet již přímo při rozhodování o zdravotní péči v ČR. Zástupci pacientů mají nyní stálé místo u jednacího stolu přímo na Ministerstvu zdravotnictví,“ řekla náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová, která stojí za zakotvením pacientské agendy na ministerstvu.

Stomici mají hlas v Pacientské radě

„Pro pacienty a jejich organizace vzniká dnešním dnem komunikační propojení, které může, jak věřím, usnadnit přímý kontakt pacientů a ministerstva zdravotnictví. Velký význam vidím zejména v oblasti tvorby a změn legislativy. Přímá komunikační cesta přes nově jmenovanou radu bude jistě zárukou, že hlas pacienta bude slyšet. Jsem rád, že mohu být nejen diabetické veřejnosti v tomto ohledu nápomocen,“ řekl člen rady Vlastimil Milata z organizace Diaktiv.

Nemocní lidé jsou stejní jako vy, mají ale odlišné možnosti, schopnosti, různá omezení. O jednotlivých nemocech se dočtete, ale osobní nepřenositelnou zkušenost, mají právě oni nemocní, jejichž hlas bude vyslyšen díky zřízené Pacientské radě až nyní. Sama jsem nemocná neurodegenerativní chorobou, Parkinsonovou nemocí 18 let. Než jsem onemocněla, byla pro mne tato nemoc „jen“ třes. Stejně tak, je to pro mnohé z vás, což by ani nevadilo, problémem se neznalost stává, když se rozhoduje o našich životech. A zde vidím možnost pacientů zasahovat, možná i částečně edukovat. Dát náhled, doporučení, jak „to“ žijeme,“ řekla Romana Skála-Rosenbaum z pacientské organizace Parkinson-Help.

Stomici mají hlas v Pacientské radě

Již během prvních zasedání se Rada zapojila do připomínkového řízení k novele vyhlášky o všeobecném zdravotním pojištění, navrhla zřízení pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky, nebo se diskutovalo o prioritách z hlediska potřeb pacientů. Zřízením Pacientské rady mají pacienti zastoupení v organizační struktuře ministerstva a tím možnost zapojení se do rozhodovacích procesů.

Přejeme všem členům, ať se jim daří a děkujeme, že zastupujete náš hlas. Více informací naleznete na stránkách ministerstva v sekci Pacientské organizace.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.