Měníme se pro vás, máme nové logo!

Měníme se a modernizujeme se pro vás! Od 01. 01. 2021 používáme nové, modernější logo, které se lépe graficky hodí k materiálům, které pro vás chystáme. Věříme, že se vám zalíbí.

Máme nové logo

Jaký je jeho příběh?

  • Název ILCO Rozhodli jsme se použít zkrácený název ILCO, což je oficiální zkrácená verze názvu naší organizace. Důvodem je hlavně to, že při použití v zahraničí je slovo „České“ nečitelné a nevyslovitelné.
  • Přidání “.cz” Koncovkou chceme udělat logo čitelné i v zahraničí a zároveń upozornit na naší webovou adresu.
  • Přerušení písmen Přerušovaná písmena “CO” jsou symbolickým znázorněním přerušení střev, “IL” je bez přerušení, aby bylo zachováno rozlišení slov ILeum a COlon.
  • Lipový list Inspirujeme se původním logem, v kterém byl lipový list, symbol ČR a zároveň symbol srdce. Jeho umístění v písmenu “O” evokuje stomii a stomický sáček i lidem, kteří o stomii mnoho neví.
  • Tři žilnatiny v listu Připomínají zastřešení českých, moravských a slezských spolků.

Jak logo používat?

O tom, jak logo používat, se dočtete v přiloženém manuálu, kde najdete i proklik na loga ke stažení. Loga si můžete stáhnout i ZDE.

Máme nové logo
Stáhnout logo manuál

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.