ILCO Linka

Naše ILCO linka pro vás byla k dispozici v letech 2022-2023.

Mnohdy pomůže svěřit se se svými obavami a strachy někomu mimo rodinu.

Proč ILCO Linka?

Vytvoření stomie je velký zásah do života každého z nás a může mít vliv i na naši psychiku. Zejména v období krátce po operaci není snadné se s novou situací vyrovnat. Abychom tuto situaci usnadnili nejen vám, ale i vašim blízkým, rozhodli jsme se zřídit linku psychologické podpory.

Pro koho je ILCO Linka?

ILCO Linka psychologické pomoci je určena pro všechny pacienty se stomií (nebo před jejím vytvořením) a také pro jejich blízké. Cílem je poskytnout psychologickou podporu, která pomůže vyřešit problémy a situace, se kterými se pacienti často potýkají.

Co můžete řešit v rámci ILCO Linky:

ILCO Linka článek
  • Zvládání nemoci (jak se vyrovnat se strachy, obavami, úzkostí či depresí)
  • Jak komunikovat s lékařem, rodinou, dětmi, přáteli, spolupracovníky atd.
  • Nadlimitní stres
  • Sebevědomí
  • Partnerské vztahy, intimní a sexuální problémy
  • Individuální cestu k pozitivnímu myšlení a vnímání

Kdo vám pomůže

Garantem ILCO Linky je Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. 

Garantem ILCO Linky je Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

“Pracuji jako docentka klinické psychologie ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuji se psychologii v oblasti aplikované medicíny se zaměřením na chronická onemocnění. Jsem ředitelkou Institutu partnerských vztahů, který se zaměřuje na partnerské, rodinné a sexuální chování. Působím jako prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie.”

Jak funguje ILCO Linka?

ILCO Linka je dostupná od 7. 2. 2022 do 31. 12. 2023 každých 14 dní vždy v pondělí 16:00 – 18:00.

Zarezervovat termín je možné po vyplnění krátkého dotazníku. Odkaz na rezervační formulář obdržíte e-mailem po vyplnění dotazníku. Vzhledem k tomu, že infolinka je anonymní, stačí uvést pouze e-mail a křestní jméno. Uvedení ostatních údajů je dobrovolné.

Každý zájemce si může rezervovat maximálně 60 minut (tzn. 2 intervaly po 30 minutách konzultace v jednom termínu). Podrobnou nápovědu, jak si rezervovat termín, naleznete přímo v rezervačním formuláři vpravo nahoře pod názvem „Jak rezervovat?“.

Konzultace na ILCO Lince jsou zdarma na tel. čísle 725 556 889. Cena hovoru je běžná podle tarifu volajícího.

EEA grants ILCO Linka

ILCO Linka je provozována v rámci projektu Českého ILCO “Ano, my můžeme!” na období 2022 – 2023. Projekt je financovaný z Malého grantového schématu programu Zdraví.

Název projektu: České ILCO, z.s. – ANO, MY MŮŽEME! Č. projektu ZD-MGS3-028.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.