Světová cena stomiků je naše

Dostali jsme skvělý dárek k našim 30. narozeninám, které máme 2. 12. Zabodovali jsme v mezinárodním měřítku a s projektem ankety Moje stomická sestra jsme získali první místo ve World Ostomy Award 2022 (WOA – Světová cena stomiků).

Světová cena stomiků je naše. Získali jsme 1. místo - certifikát WOA 2022

Každé tři roky vyhlašuje Světová asociace stomiků (IOA) Světový den stomiků (WOD). Ten loňský jsme slavili s heslem “Máme svá práva!”. K tomuto dni se vztahuje další mezinárodní aktivita stomiků, kterou organizují Světová a Evropská asociace stomiků a podporuje společnost Coloplast. Jedná se o ocenění aktivit jednotlivých národních organizací na celém světě pod názvem World Ostomy Award. Cílem je vyzdvihnout zajímavé, nové nebo netradiční aktivity v jednotlivých zemích vždy v duchu aktuálního hesla mezinárodně uznávaného dne stomiků.

V letošním ročníku jsme přihlásili v rámci WOA naši anketu Moje stomická sestra, kterou oceňujeme stomické sestřičky za obětavou a empatickou péči o lidi s vývodem. Máme obrovskou radost, že jsme uspěli a České ILCO je mezi 4 vítěznými projekty. Kromě naší činnosti bylo oceněno i POL-ilko, které se přihlásilo s aktivitou zaměřující se na zvyšování standardů a léčby, STOMA WORLD KENYA s iniciativou podporující stomiky v Keni a vzdělávání sester, a Národní federace stomiků Filipíny s projektem týkajícím se zakládání podpůrných skupin pro stomiky v odlehlých provinciích, kteří podstoupili operaci. Kompletní přehled umístění národních organizací stomiků je na stránkách EOA .

České ILCO je pravidelným účastníkem s fantastickými výsledky v podobě již dvou získaných ocenění. V roce 2012 jsme v duchu hesla “Buďme slyšet!” získali první místo za celoroční osvětu o životě se stomií mezi laickou i odbornou veřejností a za vydání knihy příběhů stomiků. Vítězství jsme si užili i podruhé, a to v roce 2018 pod sloganem „Hovoříme otevřeně, měníme životy“. Tehdy porotu z naší činnosti nejvíce zaujaly projekty – Překonej své hranice (cykloakce), Plaveme, Zdraví v pohybu (video) a ocenění sester.

Spoluvítězům gratulujeme a máme obrovskou radost, protože toto ocenění potvrzuje, že naše práce pro nás stomiky má smysl. Děkujeme IOA, EOA a společnosti Coloplast, že tuto cenu udělují.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.