Světový den stomiků

Od roku 1993 se Světový den stomiků slaví každé tři roky první říjnovou sobotu. Cílem Světových dnů stomiků (WOD – World Ostomy Day), které doposud proběhly, bylo zlepšit postavení stomiků po celém světě. Jejich prostřednictvím upozorňujeme veřejnost na potřeby a úsilí stomiků a jejich rodin, které vede k plné rehabilitaci a znovuzapojení do běžného života.

V roce 2021 oslavíme kulaté výročí: je to již 10. Světový den stomiků, který opět sjednotí stomiky a jejich členské asociace na celém světě. Hesla Světových dnů stomiků v jednotlivých letech vypovídají o tom, co stomici potřebují a co dělají.

Heslo letošního roku: „Máme svá práva“

Je nezbytné, aby se stomikům dostalo takové péče a informací, které jim umožní žít samostatným a nezávislým životem. V roce 2020 a 2021 čelíme hrozbě SARSCov2-virus (Covid-19) a jeho důsledkům pro zdraví a každodenní život lidí téměř na celém světě.

world ostomy day. 2.10.2021 1

Víme, že mnoho aktivit asociací stomiků nemohlo pokračovat obvyklým způsobem. Pravidelná zasedání a setkávání členů se nemohla uskutečnit, návštěvní služba v nemocnicích musela být ve většině případů zastavena. Konference a kongresy byly zrušeny nebo odloženy. Často byla omezena péče stomických sester o nově operované stomiky v jejich domácím prostředí.

Znáte svá práva?

Proto je právě v  dnešní době naším velkým úkolem zaměřit se na plnění a dodržování Charty práv stomiků. Ta definuje potřeby a péči o stomiky a jejich právo na důstojný život. Záleží na zdravotně postižených, na stomicích záleží!

S heslem WOD 2021 „Máme svá práva“ tedy zdůrazňujeme, že práva stomiků jsou důležitá. Usilujeme o to, aby tato práva byla respektována vládami, politiky, orgány zdravotní péče, společnostmi a dodavateli, lékaři a zdravotními sestrami, každým člověkem a každou společností – i v nejistých dobách.

Světový den stomiků 2021
Leták k 10. WOD ke stažení

Napište nám!

Napište nám na ilco@ilco.cz, kdykoli budete mít pocit, že někdo porušuje vaše práva. Nebojte se ozvat. Rádi vám pomůžeme.

V uplynulých letech jsme v České republice slavili Světové dny stomiků různě. Například v roce 2018 spanilou jízdou stomiků s heslem “Překonej svoje hranice!” napříč téměř  celou republikou.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.