Ano, my můžeme!

Dobře víme, jak je, obzvláště zpočátku, těžké se s vývodem a s životem s ním vyrovnat. Abychom naši podporu stomikům ještě zintenzivnili, rozhodli jsme se pro realizaci projektu s názvem “Ano, my můžeme!”.

Projekt, financovaný z Fondů EHP 2014-2021, jsme úspěšně zahájili v lednu 2022. Čekají nás dva roky plné skvělých aktivit a projektů, které přispějí ke zkvalitnění života lidí se stomií. Pohání nás jasný cíl, chceme rozšířit naši podporu pro vás a vaše blízké. Máte se na co těšit!

Projekt Ano, my můžeme!

Cíle projektu:

  • Ucelenější a komplexnější péče o stomiky
  • Zlepšení informovanosti o životě se stomií a robustní osvěta
  • Specializované vzdělávání členů organizace a dobrovolníků
  • Odborná psychologická péče o stomiky a jejich blízké
  • Personální posílení organizace a zvýšení kompetencí členů spolků
  • Vytvoření metodiky a funkčního systému dobrovolnictví

Na co se můžete v průběhu let 20222023 těšit?

Průběh projektu:

Kdo nám k tomu pomohl?

Projekt je kompletně financovaný z Fondů EHP a Norska 2014-2021 („Fondy EHP“) z Malého grantového schématu programu Zdraví pod č. ZD-MGS3-028. Za ČR Fondy EHP a Norska 2014-2021 administruje Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

EEA Grants Logo
Logo MZCR

Chcete vědět, co je nového a co pro vás chystáme?

Přihlaste se k odběru e-mailových ILCO Novinek!