Stomie u dětí

Dětský stomik a jeho rodiče řeší jiné potíže než my dospělí. Ale i pro ně bývají začátky života s vývodem náročné. 

Proto v Českém ILCO věnujeme energii a čas také dětem a jejich rodičům, pro které jsme připravili praktický přehled základních informací a doporučení týkajících se stomie u dětí.

Děti a stomie

Děti by si měly hrát a užívat radostí dětství. To je jistě toužebné přání všech rodičů. Někdy ovšem dojde ke komplikacím a místo hraní čekají dítě opakované pobyty v nemocnici, časté chirurgické zákroky a nezřídka to končí i vytvořením stomie.

Důvody zavedení stomie u dětí

Největší procento dětských stomiků tvoří novorozenci.

Nejčastějšími důvody pro vytvoření vývodu u dětí jsou:

 • Vrozené nebo vývojové vady
 • Poruchy funkčnosti orgánů

V pozdějším věku jde potom o:

 • Nespecifické střevní záněty
 • Ulcerózní kolitidu
 • Náhlé příhody břišní – úrazové i neúrazové
 • Onkologická onemocnění

U dětí bývají stomie poměrně často pouze dočasné a slouží k překlenutí období, než dojde k vyřešení primárního zdravotního problému.

Specifika ošetřování stomie u dětí

Ošetřování stomie musí rodiče a zdravotníci věnovat velkou pozornost. Kůže dětí je tenká, velice lehce zranitelná. Každé poškození je vstupní branou infekce a zdrojem bolesti.

Někdy dojde k zarudnutí kůže, vzniku eroze nebo mykózy v okolí stomie. Poškození vzniká rychle, ale hojení může trvat dlouho. Je potřeba zvolit správný postup, s nímž pomůže stomická sestra, aby se bříško dalo rychle do pořádku.

Ošetřování komplikuje i malá plocha bříška. Naštěstí výrobci stomických pomůcek na tuto skutečnost myslí a na trhu jsou i pomůcky určené pro děti.

Stomie u dětí: praktické informace a rady

Dětská stomie je postrachem mnoha rodičů, kteří se své batole bojí držet nebo objímat. Děti se mazlit určitě potřebují a stomie není překážkou. Naopak je vhodné odpoutávat pozornost od pocitů nepohodlí, které pomůcky mohou způsobovat a děti nám to nemohou do určitého věku sdělit.

Udržet dítě v klidu bez pohybu při výměně pomůcky je nadlidský výkon a často vyžaduje spolupráci obou rodičů. Rozptýlení dítěte je tedy celkem důležitý a oboustranně příjemný prvek.

Měli byste také vědět, že pokud lékař nezjistí kontraindikace, životní styl dítěte může vypadat úplně stejně jako před zákrokem. Je ale třeba dávat pozor na činnosti, které by mohly stomii poškodit.

U dětí v předškolním a školním věku se proto například nedoporučují kontaktní sporty, jako je třeba fotbal. Větší děti se naučí přizpůsobit aktivity tak, aby nedošlo k poranění vývodu, který je oslabeným místem – například při americkém fotbalu, boxu a dalších pohybových činnostech. 

Co dalšího je o stomiích u dětí dobré mít na paměti? Přečtěte si užitečné informace a tipy.

Jak by měla dětská stomie vypadat?

Téměř každá dětská stomie vypadá stejně. Její tvar by měl být kulatý nebo oválný. Barva připomíná sliznici v ústech. Je měkká a zároveň vyvýšená nad povrch břicha (asi 0,5-1 cm).

Je třeba poznamenat, že v případě abnormalit může být stomie velmi světlá nebo velmi tmavá. Pokud tato situace nastane, kontaktujte stomickou sestru nebo lékaře a zkonzultujte stav. Barva stomie se může měnit např. při neklidu nebo křiku a pláči děťátka. 

Kromě toho se může ve stolici objevit krev. Někdy vytéká přímo ze stomie. V takové situaci byste měli bezodkladně kontaktovat svého lékaře.

Občas se může objevit také drobné ronění krve z okrajů stomie nebo otisk krve na gáze. Tento stav se obvykle spontánně upraví.  

Je dotyk na stomii bolestivý?

Stomie u novorozence, staršího dítěte nebo dospělého člověka nemá nervová zakončení, takže dotyk nezpůsobuje bolest.

Samozřejmě ihned po zákroku může pacient pociťovat nepříjemné nepohodlí v břišní oblasti. Nepohodlí by se mělo s každým dalším dnem snižovat.

Po operaci se postupně bolestivé rány hojí a bolesti zcela zmizí.

Mění se tvar stomie v průběhu času?

Tvar stomie se obvykle mění v prvních měsících po operaci stomie. Její velikost se také může změnit. Jedná se o velmi individuální záležitost, která přímo závisí na dispozici těla.

Obvykle se nachází nad úrovní kůže, ale existuje i stomie, která se rovná povrchu břicha, nebo může být vpadlá, dokonce konkávní. Každý typ vyžaduje náležitou péči.

Dítě navíc roste, takže někdy je potřeba změnit velikost otvoru v podložce.

Situaci mají rodiče pod kontrolou při spolupráci se stomickou sestrou, kdy i množství pomůcek při předpisu zohledňuje možné změny potřeb dítěte.

Co když se kolem stomie objeví podráždění?

Podráždění v okolí stomie může být způsobeno mnoha různými faktory, takže není možné určit jasnou příčinu.

Obvykle je příčinou únik střevního obsahu nebo moči. To často znamená, že otvor pro stomii v podložce má příliš velký průměr.

Je třeba zmínit, že jsou k dispozici těsnicí kroužky nebo pasty, které snižují riziko úniku stolice nebo moči.

Na poškozenou kůži vždy použijeme ochranný pudr s hojivými vlastnostmi určený výhradně pro použití na macerovanou pokožku.

Může koupání poškodit stomii dítěte?

Koupání bez stomického sáčku je zcela bezpečné. Poškození stomie se bát nemusíte.

Velmi důležité je používat jemné mýdlo a jiné mycí prostředky určené pro děti bez obsahu zvlhčujících látek, které by mohly snížit přilnavost sáčku.

Nutno zmínit, že mnoho lidí raději koupe dítě s pytlíkem, protože nikdy nevíte, kdy dojde k úniku stolice nebo moči.

Kůži kolem stomie můžeme bez stomického sáčku raději osprchovat.

Jak dítěti nalepit sáček?

Nalepení sáčku na moč nebo stolici u kojence by mělo být provedeno v souladu s pokyny výrobce. Věk batolete zde není důležitý.

Vyplatí se vybrat produkt s elastickou podložkou, která výrazně usnadní proces nasazování a nezpůsobí nepohodlí.

Stojí za upozornění, že pokožka miminek je obzvláště křehká a jemná zároveň. To je důvod, proč standardní lepidla a ochranné filmy používané dospělými nejsou dobrým řešením.

Dokáže si dítě vyměnit pomůcku samo?

Výměna stomického sáčku vyžaduje vysokou úroveň hygieny, jemnou motoriku a koordinaci při výměně. To je důvod, proč to malé dítě nezvládne samo. Velmi často s tím mají problém i starší lidé.

Nesprávně připevněná pomůcka bude prosakovat, což nejen vyvolává nepohodlí, ale také způsobuje skvrny na oblečení nebo obtěžující zápach.

Postupem času, tak ve věku 12 – 14 let, se může dítě naučit měnit pomůcku samo. Podstatná je ale vyspělost dítěte k těmto úkonům.

Jak dlouho lze stomický sáček nosit?

Není možné přesně říci, jak dlouho můžete nosit jeden stomický sáček. Hodně záleží na věku dítěte, aktivitě, metabolismu a konzistenci stolice.

Je obvyklé, že kojenci potřebují každodenní výměnu.

U větších dětí je možné nosit jeden stomický sáček o něco déle.

Stomické sáčky jednodílné měníme obvykle každý den (výpustné jedenkrát a uzavřené dvakrát podle množství naplnění).

U dvoudílných systémů se mění sáčky a nosná podložka na bříšku může být nalepena 2-4 dny podle druhu vývodu.

Je to velmi individuální. Vždy je důležité vše předem zkonzultovat se stomickou sestrou a zohlednit toleranci pokožky.

Jak často by se měl stomický sáček vyprazdňovat?

U dětí se nedoporučuje čekat, až bude sáček zcela plný. Měl by být vyprázdněn, když je asi z 1/3 plný.

Nemělo by to způsobit zbytečné problémy. Navíc se snižuje riziko úniku obsahu.

Čím nižší je náplň sáčku, tím snazší je udržovat správnou úroveň hygieny nebo se vyhnout nepříjemným pachům.

Sáček vyprázdníme proto, aby nebránil volnému pohybu dítěte, které se postupně naučí vnímat tuto potřebu.

Může stomie způsobit dehydrataci?

Pouhá přítomnost stomie nezvyšuje riziko dehydratace – obvykle je způsobena jinými faktory.

K dehydrataci dochází především v případě průjmu, zvracení nebo nadměrného močení.

V takové situaci je nejlepší kontaktovat odborníka, který rozhodne, jak bude léčba dítěte probíhat. Důležité je doplnit ztracené tekutiny.

Záležitosti stravovacího a pitného režimu konzultují rodiče s pediatrem. Ten zohlední základní onemocnění vedoucí dehydrataci.

Potřebuje dítě se stomií speciální dietu?

V naprosté většině případů může dítě se stomií jíst různé potraviny. Je důležité, aby strava byla správně vyvážená.

Někdy lékař doporučí speciální dietu, např. mléčné směsi. Vše závisí na zdravotním stavu dítěte. Rozhodování o způsobu výživy byste neměli dělat sami, protože je to příliš velké riziko.

Je důležité dávat dítěti dostatek tekutin každý den.

Ovlivňují potraviny, které dítě jí, konzistenci stolice?

Mezi potraviny na zahušťování stolice patří:

 • Brambory
 • Banány
 • Bílý chléb
 • Arašídové máslo

Za zmínku stojí i potraviny, které dělají opak, a tak ředí obsah střev. Hovoříme zde zejména o:

 • Zelenině a ovoci
 • Vysoce kořeněných potravinách

Měli byste vědět, že některé potraviny mění i barvu stolice nebo moči – například červená řepa.

Obecně lze říci, že kojenecká strava způsobuje měkčí stolici. Její konzistence se také mění vývojem stravy při růstu dítěte.

Co u dítěte způsobuje plynatost?

Plynatost u dítěte je často způsobena polykáním vzduchu, například při hře nebo sání dudlíku.

Samozřejmě může být způsobena i konzumací určitých potravin, např. fazolí, zelí, sycených nápojů. Proto by měla být stravě dítěte věnována velká pozornost.

Pokud problém přetrvává, vyplatí se vyzkoušet speciální sáčky s filtračním systémem usnadňujícím uvolňování nahromaděných plynů.

Jak se vypořádat s průjmem / průjmy?

Průjem se projevuje především častějším odchodem stolice. Stolice může mít vodnatou konzistenci.

Průjem u dětí je obecně třeba řešit včas kvůli riziku dehydratace, i když nemají stomii.

Je důležité dávat dítěti dostatek tekutin. Může jíst pouze lehce stravitelné produkty, jako jsou suchary nebo kaše.

Doporučujeme obrátit se na odborníka (lékaře nebo stoma sestru).

Jaké oblečení může nosit dítě se stomií?

Mnoho rodičů netuší, co by mohlo nosit dítě se stomií:

 • Plenka děťátka by neměla být zalepená příliš natěsno, ať má sáček prostor a nedráždí jeho střívko
 • Oblečení by nemělo příliš přiléhat k tělu
 • Je důležité, aby oblečení nebylo příliš těsné
 • Ujistěte se, že pás kalhot nebo sukně není v oblasti stomie
 • Důležitý je i výběr spodního prádla tak, aby gumičky apod. byly mimo sáček
 • Velmi dobrou volbou jsou jednodílné oděvy, například body

Veškeré druhy oblečení a doplňky by neměly stlačovat samotný vývod, aby ho nepoškodily nebo aby nepřekážely odchodu výměšků do sáčku. To by mohlo vést k podtékání lepivé podložky pomůcky.

Oblečení by mělo být příjemné ke kůži, prodyšné, pohodlné a u starších dětí dle jejich vkusu.

Obsah webu slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nenahrazuje konzultaci rodičů s lékařem. Každý problém popsaný na našich webových stránkách by měl být konzultován s lékařem. Správce nenese zodpovědnost za žádné důsledky vyplývající z použití informací uvedených na webu.

Výrobci a distributoři stomických pomůcek pro batolata a děti

Na první místo při ošetřování vývodu patří i u dětí vhodné stomické pomůcky a prostředky na ochranu a čištění kůže.

Dětské stomické sáčky (některé s obrázky, některé bez) nebo mini sáčky vhodné pro děti mají v nabídce všechny firmy, které u nás stomické pomůcky distribuují nebo vyrábějí.

Příběhy malých stomiků

Seznamte se s příběhy hrdinů, kterým stomie zlepšila život. Nebo ho dokonce zachránila. Všem malým bojovníkům a bojovnicím přejeme co nejvíce úsměvů. A jejich rodičům děkujeme za odvahu a sdílení.

Honzík měl 2 dočasné ileostomie už jako miminko

Honzík měl 2 dočasné ileostomie už jako miminko

Prosincovým hrdinou ILCO kalendáře je Jeníček, který se narodil s gastroschízou, a proto měl 2 dočasné ileostomie už jako miminko. Jeníček, který v červenci oslavil jeden rok, je veselý a statečný chlapeček. O jeho příběh a také budoucí životní motto se s námi podělila jeho maminka.

České ILCO dětem

Z vlastní zkušenosti dobře víme, že zejména první dny po vytvoření vývodu bývají těžké. Rádi bychom dětem a jejich rodičům první krůčky se stomií ulehčili. A pomohli jim novou situaci snáze pochopit a zvládnout.

V Českém ILCO proto malým bojovníkům už několik let rozdáváme plyšového kamaráda S.Tomíka s vývodem na bříšku. Nově ho můžete potkat také jako maňáska nebo na krásném kresleném pexesu.

Pro rodiče, kteří mají vývod teprve chvíli nebo se na jeho vyvedení chystají, připravujeme brožurku Máma, táta má stomii. S její pomocí mohou své děti hravou a nenásilnou formou připravit na situace, které je společně čekají.

Líbí se vám naše hračky a materiály pro děti? Kontaktujte nejbližšího dobrovolníka Českého ILCO. Nebo si o ně zdarma požádejte prostřednictvím následujícího formuláře.

Stomie u dětí - Maňásek S. Tomík

Maňásek

S.Tomík

Více info

Každé dítě je specifické. Ale všechny děti touží mít a být kamarády. Mnohdy je to u dětí, které nejsou úplně zdravé, složité. Buď nemohou do kolektivu ostatních dětí, aby nedošlo k ohrožení jejich imunity, nebo na to zkrátka není čas mezi pobyty v nemocnici, zákroky a náročnou péčí.

Zvykli jsme si těmto malým stomikům říkat stomíci. A není to nahodilé. Abychom stomíkům pomohli s hledáním kamarádů, nechali jsme pro ně vyrobit plyšového maňáska.

Nového stomika se jeho přátelé zpočátku často ptají: „Co TO MÁŠ?“ nebo „Proč TO MÁŠ?“. Když se objeví nový stomik mezi „služebně staršími“, často slýchá: „To dáš, ty na TO MÁŠ!“ Slyšíte na konci jméno Tomáš, zdrobněle Tomík?

Náš kamarád šíří osvětu o životě se stomií a má být kamarádem pro děti. K tomu bezpodmínečně potřebuje zdravé Sebevědomí. Tak jsme mu ho dali do jména a je Sebevědomý Tomík, tedy S.Tomík. A od té doby jsou pro nás děti se stomií stomíci.

Kromě sebevědomí nechybí S.Tomíkovi přátelská povaha, s níž se rád na ruce svého dětského kamaráda pustí do každého dobrodružství, a ukáže, že stomie na bříšku není žádný problém a dítě není s vývodem samo.

Pexeso Českého ILCO

Pexeso Českého ILCO

se S.Tomíkem

Více info

Všechny děti si rády hrají. A úplně stejně je na tom náš S.Tomík. A protože je také velmi přátelský, rád si hraje s kamarády – jak s těmi malými, tak i s dospěláky.

Proto dostal prostor i na pexesu Českého ILCO.

Ukazuje, co vše lze se stomií dělat, a že není důvod vzdát se koníčků, sportu a hraní.

Brožurka Máma, táta mají stomii

Brožurka

Máma, táta má stomii

Více info

Vyrovnat se s vývodem je obvykle dost složité pro všechny nové stomiky. Ještě složitější to může být pro rodiče, kteří neví, jak svým malým dětem vysvětlit, že s nimi najednou nemohou dělat vše, co byli doposud zvyklí.

Myslíme i na tyto stomiky a připravili jsme si pro ně naši brožurku „Máma, táta má stomii„.

Hravou a nenásilnou formou doplněnou o ilustrace vysvětluje, proč nemůže maminka zvedat svého drobečka, proč nemůže tatínek nějakou dobu na kolo i další situace, které mohou být, obzvláště krátce po operaci, problém.

 

Pexeso se S.Tomíkembrožurka Máma, táta má stomii vznikly v rámci projektu Ano, my můžeme!, který je kompletně financovaný z Fondů EHP 2014-2021 („Fondy EHP“) z Malého grantového schématu programu Zdraví pod č. ZD-MGS3-028. Za ČR Fondy EHP administruje Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

EEA Grants Logo
Logo MZCR

Zlatá rybka

Mnoho malých stomiků a jejich rodiče neřeší pouze vývod, ale i přidružené zdravotní komplikace. Děti jsou často velmi vážně nemocné a to není příjemné ani pro ně ani pro jejich nejbližší. Trochu radosti a zpříjemnění jejich života může zařídit Zlatá rybka – plní totiž přání dětem s život ohrožujícím onemocněním ve věku od 5 do 18 let včetně, které jsou o svém přání schopné přemýšlet.

Zlatá rybka je tu proto, aby vážně nemocné děti alespoň na chvíli vytrhla ze stereotypu péče o tělesné potřeby a umožnila jim, společně s jejich nejbližšími, prožít chvíle štěstí a radosti. Protože každý má své přání…

Neomezuje se pouze na materiální dary, ale děti se mohou také třeba s někým setkat, někým se stát, něco zažít anebo mohou udělat radost někomu jinému. Rybka chrání soukromí dětí a jejich rodin, takže zveřejnění příběhu a fotografií není podmínkou pro splnění přání.

Děti se mohou přihlásit až do jednoho roku od ukončení intenzivní léčby na webové stránce www.zlatarybka.cz.

Pokud si právě teď procházíte těžkým obdobím a víte, že vašemu dítku by splnění jeho přání udělalo radost, kontaktujte Zlatou rybku.

Chcete vědět, co je nového a co pro vás chystáme?

Přihlaste se k odběru e-mailových ILCO Novinek!