Rada odborníků Českého ILCO

Rada odborníků Českého ILCO složená z předních lékařů je od roku 2010 klíčovým poradním orgánem, který podporuje stomiky v ČR. Mezi její cíle patří zlepšování sociálního postavení stomiků, tvorba odborných stanovisek a spolupráce s lékaři a zdravotními sestrami. Rada pomáhá prosazovat zájmy stomiků při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi.

Historie spolupráce s lékaři

V Českém ILCO s lékaři spolupracujeme od založení našeho spolku. Tato spolupráce byla ale zpočátku náhodná a nekoordinovaná. Na Slovensku byla situace jiná. SLOVILCO mělo od počátku Radu lékařů, která efektivně hájila zájmy stomiků.

Založení Rady odborníků

Aby se spolupráce v ČR zlepšila, v roce 2009 jsme na pozici místopředsedu Českého ILCO zvolili MUDr. Karla Tyrpekla. Ing. Zdeněk Jelínek následně zahájil jednání s lékaři a v roce 2010 byla ustanovena Rada odborníků. Jejím hlavním cílem bylo zlepšovat sociální postavení stomiků a podporovat „Chartu práv stomiků“.

Od roku 2012 Rada odborníků fungovala v následujícím složení:

 • Chirurgie: prof. MUDr. Robert Gürlich, doc. MUDr. Tomáš Skřička (předseda), doc. MUDr. Tomáš Skalický
 • Onkologie: MUDr. Jan Novotný
 • Gastroenterologie: prof. MUDr. Milan Lukáš, doc. MUDr. Vladimír Zbořil
 • Biostatistika: doc. RNDr. Ladislav Dušek
 • České ILCO: MUDr. Karel Tyrpekl

Úkoly Rady odborníků

Rada odborníků Českého ILCO se zaměřila na tři klíčové pilíře:

 • Definování priorit a iniciativ ve vztahu ke státní správě, zdravotnímu a sociálnímu pojištění a výrobcům stomických pomůcek
 • Tvorbu odborných stanovisek pro legislativní procesy a spolupráci s neziskovými organizacemi
 • Spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami, včetně jejich celoživotního vzdělávání a odborných škol

Spolupráce a projekty

Členové Rady přednášeli na semináříchspolupracovali na projektech, jako je specializace sester na kolorektální stomii v Královských Vinohradech. Doc. MUDr. Tomáš Skřička, specialista na koloproktologii, významně přispěl k péči o stomiky a inicioval založení celostátního sdružení stomiků.

Aktualizované složení Rady odborníků od roku 2020

 • Předseda: doc. MUDr. Tomáš Skřička
 • Místopředseda: MUDr. Karel Tyrpekl
 • Členové: prof. MUDr. Robert Gürlich, MUDr. Július Örhalmi, doc. MUDr. Tomáš Skalický, prof. MUDr. Milan Lukáš, prof. RNDr. Ladislav Dušek

Rada odborníků nadále podporuje práva stomiků při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi.

Spolupráce s lékaři je klíčová pro zlepšení kvality života stomiků

Pokud znáte lékaře s dobrým vztahem ke stomikům, navrhněte jim spolupráci s Českým ILCO. Tato spolupráce může přinést nové nápady a pomoci prosazovat zájmy stomiků.

Marie Ředinová, Štěpánka Kovaříková a ChatGPT 2024

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.