Desatero pro nové stomiky

Neexistuje odpověď na otázku: „Proč zrovna já?“ Je však normální, hledat odpovědi na otázky spojené s dalším životem.V několika prvních měsících po operaci bude stomie měnit tvar a velikost. Bude se zmenšovat počáteční otok stomie a tím se bude...

Chci do lázní

Po náročných operačních výkonech, nebo onemocněních je doporučena návštěva lázní. Nárok se posuzuje podle diagnózy pacienta viz. níže. Někdy vám lékař sám nabídne možnost zregenerovat své tělo v lázních, ale máme zkušenost s tím, že si spíše pacient musí vše...

Video: Život se stomií

Video společnosti Dialog Jesenius o.p.s. Video společnosti Dialog Jesenius o.p.s. Video vzniklo ve spolupráci s Českým ILCO. O stomii hovoří as. MUDr. Daniel Langer (vedoucí lékař robotického centra ÚVN). Ing. Marie Ředinová (předsedkyně Českého ILCO) mluví o...