GA4

Potíže se stomií

Nikdo z nás nechce slyšet o potížích a není se jich třeba předem obávat, ale je dobré vědět, co se může přihodit a jak tomu předejít.

Jak vypadá zdravá stomie?

Stomie má červenou barvu a vlhký, měkký povrch připomínající ústní dutinu. Stomie nebolí, protože nemá nervová zakončení. V období po operaci bývá citlivá, zarudlá a oteklá. To se ale časem zlepší a stomie se trochu zmenší a může změnit i svůj tvar. Kůže v jejím okolí by měla vypadat stejně, jako na zbytku těla. Základem zdravé stomie a jejího okolí je nejen správná péče, ale vše začíná operací. Stomii je důležité nejen pečlivě vyšít, ale také správně umístit. Proto by měla být alespoň před plánovanou operací zakreslena.

Co dělat v případě potíží?

Nedrží vám pomůcka? Dochází k podtékání? Pozorujete změny nebo podráždění v okolí stomie? Nebo se vám nezdá, jak stomie vypadá? Řešení je velmi individuální a nejlépe zhodnotí situaci zkušená stomasetra. Někdy stačí vybrat vhodnější pomůcku nebo prostředky, změnit postup péče o stomii a v nutných případech může dojít k reoperaci, která vede k zlepšení zdravotního stavu. O možných komplikacích se stomií nás informuje stomasestra ještě před odchodem z nemocnice. Poučí nás, jak jim předejít, nebo co dělat, pokud už potíže nastaly. Ať se snažíme sebevíc, potkat mohou čas od času každého. 

Rozlišení podle druhu stomie 

Jaké potíže nás mohou potkat?

Nesprávné umístění stomie

Velmi důležité je umístění stomie. Pokud dojde k jejímu vyšití na nevhodném místě, omezuje nás to při pohybu nebo sezení. Umístění v kožní řase, na boku nebo tam, kde se nosí pásek může způsobit, že pomůcka překáží, dochází k podtékání a následnému poranění pokožky. Tomu lze předejít vyhledáním optimálního místa pro stomii před operací. V případě nerovností pomohou vyplňovací, nebo vyrovnávací prostředky (vyrovnávací pasty, proužky, těsnící kroužky), nebo konvexní pytlíky. Někdy je však nutné změnit umístění stomie operací.

Poškození kůže

Jeden z nejčastějších potíží je, asi pro každého, poškozená kůže v okolí stomie. Důvodem je většinou podtékání podložky, nedostatečná péče o okolí stomie, používání nevhodných pomůcek, nebo zdravotní komplikace. Jeli kůže poškozená, může to znamenat problém, protože nemusí dostatečně držet pomůcky a ošetřování je bolestivé a nepříjemné. Předejít nebo zmírnit poškození pomáhá správná péče o stomii a okolí. Včasná výměna pytlíku nebo podložky. Dlouhodobé vystavení podložky vlhkosti a výměškům snižuje přilnavost  a působí komplikace. Při potížích se vyhněte prostředkům s alkoholem. Více informací naleznete v článku Poškozená kůže v okolí stomie.

Nekróza stomie
Nedostatečným přísunem krve do tkáně, může dojít k odumření a odloučení části sliznice stomie. Může se objevit brzy po operaci nebo je následkem nešetrného ošetřování. Při nekróze se mění barva stomie na fialovou a provází jí nepříjemný zápach. Nemusí to působit komplikace, ale je dobré konzultovat svůj stav se stomickou sestrou.
Vtažení stomie (retrakce)
Jedná se o vtažení stomie nebo jejího bezprostřední okolí pod úroveň kůže. Příčinou je stomie vyšitá pod tahem, změna hmotnosti, nebo obezita. Vtažení nemusí znamenat problém, ale většinou dochází k podtékání. Proto je vhodné použít vyplňovací a vyrovnávací prostředky, aby se místo vyrovnalo. Také měkké nebo konvexní podložky lépe přilnou i k nerovnému povrchu a přídržný pásek podložku ještě více zajistí. Vhodnou péči je  dobré konzultovat se stomickou sestrou.
Podtékání
91% stomiků se bojí podtékání

60% stomiků má problém s podtékáním

V 80% jde o problém s tvarem břicha v okolí stomie, protože ne každý z nás má tělo jako modelka. Nerovnost (obezita, kožní řasy, kožní převisy, kýla, jizva, stomie vpadlá nebo v úrovni břicha) v okolí stomie může omezit přilnavost pomůcky a podtékání. Pomůžou nám vyrovnávací pasty, kroužky, pásky, změnit pomůcku nebo vyzkoušet konvexní.

Co dělat? Přečtěte si Podtekl mi sáček.

Hromadění odpadu v okolí stomie
Anglicky se tento jev nazývá „Pancaking“, neboli palačinkování. Je to stav, kdy se odpad ze stomie hromadí v okolí stomie a nespadne do sáčku. To může způsobit to, že se obsah začne protlačovat pod pomůcku a dojde k jejímu odlepení a podtečení. Předejdeme tomu tím, že před nalepením do pytlíku foukneme trochu vzduch, stříkneme deodorant pro stomiky, nebo vložíme do pytlíku trochu toaletního papíru. Tím zabráníme vytvoření podtlaku, který může způsobit palačinkování. Vhodné je pít více tekutin, jíst více vlákniny, aby obsah nebyl tak tuhý a padal lépe do sáčku. Příčinou může být i špatný filtr. Zkuste ho přelepit, nebo vyměnit pytlík a možná bude po problému. Pokud se vám odpad přeci jen nahromadí, nebojte se ho opatrně posunout v sáčku dolů, aby k podtečení nedošlo.
Stomie v/pod úrovní břicha

Stomie bývá většinou vyšita nad úroveň břicha, ale existují i případy, kdy je v jeho úrovni, nebo dokonce pod ní. K tomu může dojít i časem změnou hmotnosti, nebo zdravotními komplikacemi. Stomie pod úrovní pokožky se označuje jako zanořená, nebo retrahovaná. Částečně nebo celkově zanořená stomie může znamenat problém v podobě podtékání . Pomocí vyplňovacích, nebo vyrovnávacích prostředků je možné vyrovnat plochu pro nalepení pytlíku. Často je řešením konvexní pomůcka, která má speciální prohnutí, které tlačí na kůži kolem stomie a tím ji mírně vytlačí nahoru. To vede k tomu, že je obsah lépe vyveden do pytlíku a netlačí se tam kam nepatří. S výběrem se obraťte na stomasestru, která posoudí jak tvrdý a prohnutý konvex potřebujete. Konvexní pomůcky je dobré používat s přídržným páskem, díky kterému podložka lépe přilne k tělu.

Stenóza zúžení stomie

Naše tělo má zázračnou schopnost se samo uzdravovat a někdy má tendenci, hojit a zacelit otvor stomie. Zúžení stomie může bránit odchodu stolice. Při stenóze je nutné se obrátit na stomasestru, která vás naučí diletaci. Jde o opatrné zavádění prstu do stomie, čímž se jemně povoluje a roztahuje stenóza.  Diletaci je třeba se naučit a provádět dvakrát denně 10 minut. Používá se rukavice a lubrikačního gelu nebo mast. Je třeba postupovat velmi opatrně, abychom si neublížili a nezpůsobili další poranění, které by mohlo vést k další stenóze. Vhodná je úprava pitného a dietního režimu. Pokud nepomůže diletace, je další možností reoperace stomie. Stenózou jsou více ohrožení ileo a uro stomici, protože kolostomici mají tuhou stolici, která v podstatě stomii pravidelně diletuje.

Píštěl

Nejčastěji se píštěl vyskytuje u pacientů se zánětlivým onemocněním střev. Jde o abnormální vyústění mezi střevem a kůží. Píštěl v okolí stomie snižuje přilnavost pomůcky a dochází k podtékání. Je nezbytné se vždy obrátit na odborníky, kteří stanoví postup léčby.

Parastomální kýla
Kýla bývá velmi častou komplikací, protože vyšití stomie oslabí břišní stěnu. Proto je důležité dát si pozor na prudké pohyby a nošení těžkých předmětů po operaci. V případě větší zátěže nebo při sportu použijte kýlní pás. Vyklenutí břicha následkem kýly může působit potíže s přilnavostí pytlíku. Kýla lze odstranit operací, nebo je doporučeno nosit kýlní pás a dodržovat klidový režim. Více se dozvíte v článku Parastomální kýla, kde najdete i naší publikaci Jak předcházet vzniku kýly a jak cvičit po operaci.
Když nedrží pomůcka
Jak dlouho by měla vydržet pomůcka? Jednodílná se mění jednou denně a dvoudílná podložka jednou za 3 dny. Někdy jsme nuceni vyměnit ji častěji, protože se nám sáček odlepí během dne. Nebo se stane, že při péči o stomii vše řádně očistíme, sáček nalepíme a on nedrží. Je to nepříjemné hlavně proto, že limity jsou neúprosné. Důvodem může být například nevhodná pomůcka, používání mastných prostředků (šampony, sprchové gely, krémy), alergie na pomůcku, nerovnost v okolí stomie, přílišné používání prostředků pro péči o stomii a mnoho dalších faktorů. Doporučujeme se obrátit na stomasestru, která nám nejlépe poradí co dělat. Více informací najdete v článku Když nedrží pomůcka.
Zácpa (zablokovaná stomie)
Některá jídla mohou způsobit těžkosti nejen stomikům. Zácpa se většiou projevuje zvýšenou plynatostí, tlakem v břiše, nevolností, bolestivostí stomie, snížením frekvence vyprazdňování. Může dojít i k zablokování stomie, nebo zvracení. Co jí může způsobit a čemu se vyhnout se dočtete v článku Zácpa (zablokování stomie). V případě komplikací neváhejte a obraťte se včas na lékaře! 
Krvácení stomie

Stomie a její okolí je velmi citlivé a po operaci může docházet k mírnému poranění okraje čerstvě vyšité stomie. Nepatrné krvácení je normální. Stačí pouze přiložit tampónek a krvácení většinou během pár vteřin přestane. Pokud dojde k většímu krvácení, nebo pochází z vnitřku stomie, obraťte se na lékaře nebo stomickou sestru. 

Výhřez stomie (prolaps)
Prolaps, neboli vyhřeznutí stomie se projevuje viditelným prodloužením střeva nad povrch břicha. Jsou případy, kdy střevo vyhřezlo až několik desítek centimetrů. To je však extrém a před návštěvou odborníka, není třeba dlouho otálet. Hlavně v případě, pokud stomie mění barvu, nefunguje vyprazdňování, nebo stomie bolí. Definitivním řešením prolapsu je chirurgický zákrok. Při péči o vyhřezlou stomii, je potřeba opatrnosti, aby nedošlo k uskřípnutí a nekróze stomie. Příčinou prolapsu může být špatné uchycení stomie, nebo zvýšení nitrobřišního tlaku. Více se dočtete v článku Prolaps stomie.
Parastomální absces
Parastomální absces je dutina vyplněná hnisem, kterou způsobuje místní zánět. Někdy může dojít k rozpadu švu stomie. Obsah abscesu je možné odstranit drenáží, dezinfekčními prostředky a hojivými pastami. Absces je třeba sledovat a poradit se o správné péči se stomickou sestrou, protože často dochází k podtékání. Vzorek sekretu je vhodné poslat na kultivační vyšetření a v případě potřeby nasadit antibiotika. Při dlouhotrvajících příznacích infekce jako zarudnutí, zvýšená teplota a bolestivost je zapotřebí vyhledat lékaře.
Vliv radioterapie a chemoterapie
Příčinou komplikací může být vliv radioterapie a chemoterapie. Radioterapie může způsobit nesnášenlivost některých stomických pomůcek, někdy dojde ke kožním komplikacím a zácpám, může se objevit i postradiační sténoza (zúžení).

Nafouknutý sáček
Sáček se někdy nafukuje, pokud sníme příliš nadýmavého jídla. Nejen, že pomůcka vypadá pod oblečením jako balónek, ale především hrozí, že se odlepí a dojde k podtečení. Sáčky většinou mají filtr, který by měl případné plyny odvést ven bez povšimnutí okolí a bez zápachu. Problém může nastat, pokud používáme pomůcky bez filtru, přelepujeme filtr, nebo když filtr nefunguje tak, jak má. Zkuste vysledovat, zda nekonzumujete příliš nadýmavou stravu. Možná vám jen nevyhovuje současná pomůcka. Co s tím možná poradí článek Vítr v pytli.

Zápach
Na začátku se každý z nás obával toho, že všichni poznají, že máme stomii. Třeba právě proto, že to bude cítit. Není se čeho bát. Zápach je cítit pouze při výměně nebo vypouštění pomůcky. A pokud ne, tak je něco špatně. poradíme se stomasestrou a zkusíme najít jinou pomůcku, nebo příčinu problému. Pokud vás však trápí zápach obsahu sáčku, má na to vliv strava. Čemu se případně vyhnout si přečtěte v článku.