Potíže s ileostomií

Po každé operaci může dojít ke komplikaci, proto jsme i po vyšití ileostomie velmi bedlivě sledováni. Nejčastějším faktorem komplikací je chyba při konstrukci stomie, špatně zvolené stomické pomůcky, nevhodné umístění, nedodržování zásad péče o ileostomii nebo...

Potíže s kolostomií

Po vyšití kolostomie může dojít ke komplikaci, proto jsme po operaci velmi bedlivě sledováni. Nejčastějším faktorem komplikací je chyba při konstrukci stomie, její nevhodné umístění, špatně zvolené stomické pomůcky, nedodržování zásad péče o kolostomii nebo kombinace...

Zápach

Po vyšití stomie se velmi často obáváme, že každý kolem nás něco ucítí. Nikdo ale nic nepozná. Zápach je možné cítit pouze při výměně nebo vypouštění pomůcky. Pokud máme vhodný pytel a nalepíme ho správně, není nic cítit. Pokud se přesto objeví zápach, může za to...

Zácpa (zablokování stomie)

Nějaký čas po operaci se většina z nás vrátí k běžným stravovacím návykům, pokud není nutné ze zdravotních důvodů držet speciální dietu. Velmi důležité je,  jíst co nejpestřejší stravu. Existují však jídla, která mohou způsobit nepříjemnosti v podobě...

Když nedrží pomůcka

Stomické pomůcky jsou vyráběny tak, aby držely na těle i při zátěži, pohybu a běžných činnostech. Jak často se mění sáček nebo podložka? Jednodílný sáček by měl na těle vydržet jeden den. Podložka dvoudílné pomůcky minimálně tři dny. To jsou základní fakta uváděná...