Procházejte kategorii

Potíže se stomií

Zápach

Po vyšití stomie se velmi často obáváme, že každý kolem nás něco ucítí. Nikdo ale nic nepozná. Zápach je možné…