Moje stomická sestra

Nominujte svojí oblíbenou sestřičku

Anděl povoláním stomická sestra

Stomická sestřička je takový anděl, který při nás mnohdy stojí od první chvíle, kdy se dozvíme, že budeme mít stomii. Její práce ale nespočívá pouze v dobré edukaci pacienta a zvolení místa pro stomii, které bude pro pacienta nejlepší z hlediska ošetřování a návratu do normálního života. 

Její obličej vidíme hned po operaci, kdy nám pomáhá zvyknout si na vývod. Učí nás správně o stomii pečovat, ošetřovat ji a lepit pomůcku. Její práce nekončí, ani když stomika z nemocnice propustí domů. Je tu pro nás vždy, když máme nějaký problém. Poskytuje odborné rady, pomáhá nám řešit podtékání, alergie, granulomy či špatnou přilnavost pomůcky. Mimo to nám dává i psychickou podporu. Můžeme jí svěřit i ty nejhlubší pocity ohledně stomie, které nás trápí. Snaží se, aby kvalita života každého stomika byla co nejlepší a mohl se vrátit do společnosti, ke sportu a  svým koníčkům.

Anděl s růží – ocenění pro sestričky, které přinášejí světlo do života stomiků. Pro České ILCO navrhla a vyrobila Keramika ZARIA.

Aktivity a projekty

Anketa je ukončena

Nominujte stomickou sestřičku do ankety

Naše aktivity a projekty

Když čtete tyto řádky, určitě vás napadá sestřička, která je pro vás tím vaším andělem, na kterou se můžete vždy spolehnout. Můžete jí poděkovat tak, že ji nominujete do naší ankety. Cílem ankety „Moje stomická sestra“ je ocenit práci, empatii a pochopení, které mají stomické sestřičky pro každého stomika. V této anketě nejde o věk, ani fyzickou krásu, ale krásu srdce, laskavost a lidskost. Záměrem je vyzdvihnout jejich náročnou práci, profesionalitu, chování a empatii nejen k pacientům ale i k jejich blízkým, a vyjádřit jim touto anketou poděkování.

Vyhrajte přírodní kosmetiku firmy Kneipp

Ze všech stomiků, kteří vyplní formulář a nominují svou stomickou sestřičku, vylosujeme 3, kteří od nás dostanou balíček přírodní kosmetiky Kneipp. 

Výherci v roce 2021:
Jaroslava Gabcová, Milan Kvasnička, Dagmar Sevránková.
ilustrační obrázek

Obrázek je ilustrační.

Pravidla ankety – Moje stomická sestra

  1. Anketu „Moje stomická sestra“ České republiky vyhlašuje nezisková organizace České ILCO, z.s. (dále organizátor). Cílem ankety je podpořit stomické sestry a vyjádřit uznání jejich práci. Jedná se o anketu pacientů. Organizátor do pořadí nominovaných sester žádným způsobem nezasahuje. 
  2. Vítězkou ankety se stává sestra s největším počtem nominací.
  3. Anketa je vyhlašována vždy na jeden kalendářní rok. Vyhlášení ankety je 12. 5. na Mezinárodní den sester a vyhodnocení na Mezinárodní den stomiků (první sobota v říjnu)
  4. Navrhovat stomické sestry do ankety mohou pouze stomici a jejich blízcí. Přihláška se podává  v elektronické podobě, vyplněním a odesláním předepsaného formuláře. Formulář může každá osoba vyplnit pouze 1x. Duplicitní formuláře nebo jinak zaslané přihlášky budou organizátorem vyřazeny. Nemáte-li přístup k internetu, můžete se obrátit na nejbližší spolek stomiků.
  5. Nominace se podávají od 12. května do 31. července kalendářního roku. 
  6. Po uzávěrce nominací probíhá získávání probíhá získávání souhlasu nominovaných sestřiček s nominací do ankety. Souhlasy zajišťuje organizátor ankety telefonicky nebo emailem na kontakty uvedené při nominaci. V případě, že nominovaná sestra neposkytne souhlas s nominací do ankety, bude její nominace vyřazena.
  7. Vyhlášení výsledků ankety proběhne na našem webu na Mezinárodní den stomiků (první sobota v říjnu). Zveřejníme pořadí prvních deseti nominovaných sestřiček. Po vyhlášení výsledků vylosujeme ze všech stomiků, kteří se ankety zúčastnili a nominovali stomickou sestru, 3 výherce, kteří obdrží balíček přírodní kosmetiky Kneipp. O výhře budou výherci informováni e-mailem do tří pracovních dnů od losování. Výhra bude výherci doručena poštou do 14 dnů od vyhlášení a to na doručovací adresu v České republice. Na výhru není právní nárok a nelze ji proplatit v hotovosti.
  8. Vítězka se zavazuje, že bude pořadatele informovat o rozhovorech a dalších materiálech, které v souvislosti s anketou poskytne sdělovacím prostředkům, médiím, výrobcům a distributorům pomůcek, apod. Ve všech materiálech bude uvádět jméno pořadatele ankety České ILCO, z.s.
  9. Vyhrazujeme si právo, jakoukoli část pravidel soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo soutěž kdykoli ukončit z technických nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká účastníkům žádný právní nárok na výhru či ocenění, které není možné právně vymáhat.
  10. Vyplněním a odesláním návrhu na nominace pomocí on-line formuláře každý účastník ankety souhlasí s výše uvedenými pravidly a dalšími instrukcemi, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících s anketou.