Vyhlášení výsledků ankety “Stomická sestra roku 2021” proběhlo 1.10.2021 na naší Podzimní konferenci. S nejvyšším počtem hlasů se na prvním místě umístila Blanka Pupíková z FN Ostrava.

Stomickou sestrou roku 2021 je Blanka Pupíková

Blanka Pupíková, zdravotní sestra z FN Ostrava, je člověk se srdcem na pravém místě, plná pozitivní energie a empatie.

Často se jí stane, že cesta z práce jí trvá i 3 hodiny, protože ji zastavují její pacienti třeba jen proto, aby jí sdělili, jak se mají. Přicházejí jí fotografie dětských pacientů, které ukazují, jak děti krásně prospívají nebo zrovna absolvovaly první školní den. Paní Blanka je ráda, když vidí, že jejím pacientům se daří dobře.

I když už není stomickou sestrou, stomici ji přesto zvolili “stomickou sestrou roku“. O rozhovor Blanku Pupíkovou požádala Jana Kurková z Ostravy, dobrovolnice Českého ILCO.

Jak dlouho pracuješ ve zdravotnictví?

V podstatě celý svůj život, přibližně 28 let. Jako stomická sestra jsem pracovala 15 let. Poslední rok pracuji na oddělení dětské chirurgie a traumatologie. Díky covidu jsem si ale mohla vyzkoušet práci na covidové stanici, JIP a intermediální péči.

Chtěla jsi být zdravotní sestřičkou už jako dítě?

Ne. Nejprve jsem toužila stát se učitelkou. Ke zdravotnictví mě vlastně přivedlo bratrovo onemocnění. Když jsme s ním navštěvovali nemocnice, moc se mi líbily zdravotní sestřičky a jejich stejnokroj a s jakou péčí se o nemocné starají. Zvláště o děti. Tak jsem si řekla, že bych mohla zkusit zdrávku. Stala se tedy ze mě dětská sestra, specialista v oboru chirurgie.

Vzpomínáš si na svého prvního pacienta ve stomické poradně?

Ano, bylo to asi v roce 1994 a vidím to jako dnes. Ten obraz asi sedmileté vystrašené holčičky s krásnými blonďatými vlasy spletenými do copu nezapomenu nikdy. Bylo to pro mě velmi emotivní a v ten okamžik jsem věděla, že tuto práci chci dělat a zvolila jsem správně.

Který příběh stomika tě nejvíce chytil za srdce?

Samozřejmě, že těch příběhů je velká spousta a všechny mě za srdce chytnou, ale přeci jen je jeden výjimečný. Bylo to již hodně dávno. V nemocnici jsem se setkala s jedním mladým mužem, který byl vážně nemocný a po transplantaci orgánů se dorozumíval psaním na tabulku. Za nějaký čas jsme se setkali ve stomické poradně. S ním i jeho rodinou nás po čase spojovala nejen péče o stomii, ale i velké přátelství. Bohužel, mladý muž zemřel. Na jeho pohřeb jsem byla pozvána jako smuteční host. Byť už není mezi námi, stále s jeho rodinou máme krásný vztah.

Co je důležité při práci stomické sestry?

Zachovat komfort pacienta, zachovat jeho autonomii, jeho já, jeho osobnost, ať se jedná o dítě, nebo dospělého.

Co vnímáš jako problém ve stomických poradnách?

Nedostatek času. Každý, kdo má vývod, je velmi specifický. Tak jako každý potřebuje jinou pomůcku, potřebuje svůj čas na to, aby stomii přijal, naučil se o ni pečovat, řešit nějaký problém. Nelze se řídit striktně vymezeným časem. Mohlo by to pak vést k tomu, že pacient i vy jste nervózní, a může to narušit důvěru. Pacient musí mít prostor na vše se zeptat.

Co vnímáš jako problém ve zdravotnictví všeobecně?

Kamenem úrazu je nízká informovanost pacienta. Pacientům stále chybí hodně informací před zákrokem i po něm. Obvykle je mu jen sděleno, že bude mít stomii a kdy bude hospitalizován. Bohužel toto nestačí. Pacient musí vědět, jaký život se stomií ho čeká, aby se na něj mohl připravit. Po propuštění z nemocnice domů stomik nezná základní informace, někdy neumí o vývod dobře pečovat a nezná limity stomických pomůcek, dietní opatření apod.

Jak by podle tebe měla vypadat péče o stomika?

Převedu si situaci na sebe. Kdybych měla přijít do stomické poradny, chtěla bych, aby mě tam čekal člověk erudovaný, lidský, který nikam nespěchá a umí naslouchat a aby mě neodbyl.

Zvládají situaci s vývodem lépe ženy nebo muži?

Když jsem psala bakalářskou práci, prováděla jsem průzkum a zjišťovala kvalitu péče a spokojenost pacientů. Z průzkumů, následně i z vlastních zkušeností, jsem zjistila, že situaci zvládají hůře ženy do 25 let. Tyto ženy nejvíce hledají informace o partnerském soužití, těhotenství, zaměstnání, o aktivním životě apod. Potřebují dostatečné množství času, aby se se vším vyrovnaly.

Jaké je tvé největší přání pro stomiky do budoucna?

Aby měli svou hodnou sestřičku, která jim bude nápomocná, poradí a bude mít na ně dostatek času.

Vyhrála jsi v anketě “Moje stomická sestra”, co bys vzkázala těm, kteří ti dali hlas?

Nelze slovy vyjádřit díky a dojetí. Moc všem děkuji za důvěru, krásná slova. Mám velké štěstí, že jsem obklopována dobrosrdečnými lidmi, kterým můžu alespoň kapičkou pomoci, toto mě činí šťastnou. Všem bych přála, aby se jim dařilo najít rovnováhu v životě se stomií a aby byli šťastní a spokojení.

Co je tvé největší přání?

Mám obrovský sen do budoucna. Bude to ještě dlouhá cesta, ale jestli se tento sen někdy splní, bude to pro stomiky velký přínos.


Zajímá vás, jak dopadla anketa Moje stomická sestra, nebo čeho si pacienti cení na stomické sestřice? Podívejte se na fotogalerii a video z vyhlášení výsledků.