České ILCO

ILCO“ znamená zkratku latinských slov:

 ILeo = tenké střevo,

COlon = tlusté střevo.

Od roku 1992 zastřešujeme regionální spolky stomiků v ČR a zastupujeme jejich zájmy v mezinárodních organizacích, spolupracujeme se zákonodárci na tvorbě legislativy, jednáme se státními orgány, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci stomických pomůcek a dalšími organizacemi. Smyslem naší práce je pomoci řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, které jsou spojeny s návratem stomika do normálního života.

Od roku 1993 jsme členem Světové organizace stomiků IOA a Evropské organizace stomiků EOA.

Ve vedení Českého ILCO pracují stomici, kteří již život se stomií zvládli a mají tak dostatek informací a zkušeností, které mohou předávat dál.

Naše aktivity:

  • připravujeme a školíme dobrovolníky,
  • pořádáme přednášky a besedy,
  • účastníme se odborných konferencí a akcí, které se zabývají našimi tématy,
  • zdůrazňujenme význam prevence,
  • vyzýváme k preventivním prohlídkám
  • snažíme se častou medializací odtabuizovat téma stomie a stomiků.

Heslo Českého ILCO:

LÉPÉ O NÁS VĚDĚT A NEPOTŘEBOVAT, NEŽ NEVĚDĚT A POTŘEBOVAT

Každý stomik dobře ví, že zdraví není samozřejmostí. Často máme za sebou život ohrožující nemoc. Naučili jsme se se stomií žít, naučili se to i naši nejbližší. Někdy to není cesta jednoduchá. Navzdory nejlepší lékařské péči nás často trápí myšlenky na nemoc a omezení s ní související. Trápí nás důsledky nemoci pro nás samé a pro naši rodinu. V této situaci nabízejí pomoc pacientské organizace. Zdravotní profesionální péče nemůže pacientskou organizaci nahradit, protože jen stomik opravdu rozumí druhému stomikovi. Také proto se sdružujeme, vyměňujeme si zkušenosti, vzájemně se podporujeme, a to nejen na regionální, ale i na mezinárodní úrovni.

Adresa: Polská 1664/15, 120 00 Praha 2, IČ 44994788.