Slavíme 10 let Infocentra

Naše Informační centrum pro stomiky a jejich blízké oslaví 4. října 2021 své 10. narozeniny. Před více než deseti lety vyvstala potřeba místa, kam by si stomici, mohli přijít pro radu, pomoc a podporu. Založení Infocentra iniciovala Ing. Marie Ředinová, tehdejší předsedkyně Českého ILCO.

Dnes Infocentrum nabízí přednášky a besedy na aktuální témata, např. Jak získat ztracené sebevědomí, ošetřování stomie, plavání stomiků, výživa, diety a další.. Dále centrum organizuje různé workshopy, mimo jiné malování na stomické sáčky v rámci projektu PytlíkART. Mimo to v Infocentru probíhají přednášky pro studenty středních zdravotních škol a v neposlední řadě edukační besedy se zdravotními sestrami o životě s vývodem a mnoho dalšího.

V rámci narozenin proběhne v Infocentru 4.10.2021 od 13:00 do 18:00 hod Den otevřených dveří. K vidění bude ukázka stomického spodního prádla a kýlních pásů. Bude možná konzultace se stomickou sestrou ohledně péče o stomii a její okolí a se sociální pracovnicí na téma invalidních důchodů a ZTP. Infocentrum sídlí v Praze 2 na adrese Polská 1664/15.

Infocentrum slaví 10 let

Za dobu existence Infocentra jej navštívilo více než 1000 stomiků nebo jejich blízkých. Bylo edukováno téměř 330 zdravotních sester a 180 studentů zdravotních škol.

Provoz Infocentra by nebyl možný bez dobrovolnické podpory ze strany pražského spolku stomiků FIT-ILCO, z.s. Jeho členky provoz pravidelně personálně zajišťují. Dalšími důležitými partnery, bez nichž by Infocentrum nemohlo fungovat, jsou Magistrát hlavního města Praha, Městská část Praha 2 a Vládní výbor ČR, kteří na provoz pravidelně a dlouhodobě finančně přispívají.

Desítka je v letošním roce pro stomiky magické číslo. Kromě 10. narozenin Infocentra v Praze slaví letos lidé s vývodem na celém světě i 10. Světový den stomiků (WOD – World Ostomy Day). Ten se slaví každé 3 roky vždy první říjnovou sobotu. Letošním heslem tohoto dne je „Máme svá práva“ a upozorňuje na práva stomiků a jejich dodržování. Práva lidí s vývodem jsou mezinárodně sjednocena v Chartě práv stomiků již od roku 1992. V rámci oslav spustí České ILCO na podzim kampaň ke zjištění dodržování práv stomiků v České republice. Jedním z těchto práv je i právo na adekvátní informace. A to je i jeden z nejdůležitějších úkolů Informačního centra pro stomiky a jejich blízké v Praze.

Událost na FB

Tisková zpráva

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.