V říjnu 2018 zahájilo České ILCO projekt PLAVEME, pokřtili jsme plakát v Aquaparku Šutka. Projekt jsme přihlásily do projektu T-Mobile “Mluvme spolu” a velmi nás potěšilo, že jsme se dostali mezi podpořené projekty.

Cíle projektu:

  • sdělit běžné populaci i stomikům, že i lidé se stomickým sáčkem na břiše mohou do vody, mohou bez obav užívat vodních radovánek a sportů.
  • stomikům zajistit přístup na veřejná koupaliště a do bazénů. Informovat pracovníky koupališt a bazénech, že lidé se nalepeným stomickým sáčky mohou do vody.
  • návštěvníky bazénů informovat, že lidé se stomií/vývodem mohou plavat a pobývat ve vodě stejně jako lidé bez stomie. Stomické sáčky jsou naprosto bezpečné a bez rizika, že dojde k úniku do vody.
  • nabídnout informační letákách do plaveckých areálů a stomaporaden

Projekt PLAVEME úspěšně pokračuje

Stomici mohou plavat

Rozdali jsme už přes 200 plakátů. V rámci projektu „Mluvme spolu“ jeho výrobu podpořila společnost T-Mobile.

Největší zájem o plakát mají nemocnice. Sestry jej využívají ve stomaporadnách, ve Fakultní nemocnici v Motole je k dispozici stomikům i ve sprchách. Visí na chirurgiích nejen v Praze a Středočeském kraji, ale i v mnoha nemocnicích po celé republice.

Mluvili jsme o něm na onkologickém sympoziu Prague Onko, Brněnských onkologických dnech, na Mezinárodní konferenci Letovice Care, na Sympoziu Coloplast. Naši dobrovolníci o něm informují na Dnech zdraví, pořádanými různými městy. Náš plakát byl i součástí akce Sportujeme pro České ILCO.

Pilotní projekt „PLAVEME“ Českého ILCO

V časopise Helios pro stomiky  20. číslo na květen 2019 vyzvala předsedkyně Českého ILCO v článku „Stomici mohou plavat“ , aby napsali své zkušenosti s plaváním.

Stomici mohou plavat. A to je třeba sdělit veřejnosti!

Spolek stomiků v Německu a na Islandu již řadu let propaguje plavání stomiků na veřejných koupalištích. V praxi se ukazuje, že stomici jsou vybaveni vhodnými pomůckami. Plavou v moři, v rybnících i na koupalištích.

To nás vede k tomu, abychom i v ČR sdělili běžné populaci i stomikům, že i lidé se stomickým sáčkem na břiše mohou do vody. Proto vznikl pilotní projekt Českého ILCO, který nese název PLAVEME.

Zkušenosti ze života

Pokud se zahojí všechny jizvy po operaci a stomik má vhodnou pomůcku, na kterou se může spolehnout, může si bez obav užívat vodních radovánek a sportů. Nemusí se ale všude setkávat s pochopením. Dobré i špatné zkušenosti Víme, že někteří stomici se ve sprchách, v sauně nebo u bazénu setkali s netaktním jednáním návštěvníků nebo i personálu.

Víme, že někteří stomici nedostali žádné vodní procedury v lázních, i když o ně žádali a vysvětlovali, že mají s plaváním zkušenosti. Víme i o dobrých příkladech, kdy v lázních a veřejných koupalištích nemají stomici žádné problémy.

Využíváme zkušenosti ze zahraničí

Na Islandu již před 6 lety vyvěsili ve všech bazénech plakát s informací, že lidé, kteří podstoupili operaci, jež vyřešila problém s poruchou zažívání, trávení, s ledvinovým onemocněním, s nádorovým onemocněním nebo se zraněním po nehodách, mají jedno společné – jsou zdraví. Na břiše dočasně nebo trvale nosí stomický sáček, který může být pod plavkami zřetelnější (zvětšený/nafouklý, vyboulený) a který je vodotěsný. Není důvod k obavám z jeho odlepení či prosáknutí. Jeho nositel ví, jak s ním zacházet. Tento plakát předseda Islandského spolku stomiků věnoval účastníkům Kongresu evropské asociace stomiků. Visí v Informačním a poradenském centru pro stomiky v Praze.

Vyžádali jsem si souhlas, použít jej s českých textem. Cílem je větší informovanost. Chceme tedy informovat pracovníky plaveckých areálů o moderních stomických pomůckách a jejich vlastnostech. A také chceme návštěvníky bazénů informovat, že lidé se stomií/vývodem mohou plavat a pobývat ve vodě stejně jako lidé bez stomie. Chystáme anketu.

Shodou okolností ve chvíli, kdy jsme projet plánovali, přišla za mnou sestra, která se rozhodla věnovat svou bakalářskou práci pohledu veřejnosti na lidi se stomií. Do své práce začlenila i plakát k projektu PLAVEME. Společně jsme sestavily dotazník pro veřejnost a pro pracovníky bazénů. Sestřička oslovila 50 studentů středních škol, dále 50 lidí ve věku 30 až 50 let a poslala dotazník do 25 bazénů. Odpovědi zpracuje do grafů, o výsledcích budeme informovat příště.

Dobrovolníci ILCO zatím navštívili dva bazény. V obou po vysvětlení nemají problém, aby je stomici navštěvovali, ale o vyvěšení plakátu nemají zájem.

Informujeme odborníky i mladé lidi

Projekt Plaveme
Stomičky u plakátu PLAVEME

O plakát projevili zájem některé stomasestry a je vyvěšen i ve 3 středních školách, kam nás pozvali, abychom informovali o tom, kdo jsou stomici a jak se jim žije. Byla jsem mile překvapená, jak pozorně studenti vyslechli připravenou prezentaci, zajímali se, jak vypadají stomické sáčky. I jejich učitele překvapilo, že stomici mohou plavat. Informovat mladé lidi o problematice života se stomií, považuji za velmi potřebné. Mladí lidé mohou pomoci svým starším příbuzným najít kontakt na dobrovolníky z řad zkušených stomiků, pokud by je čekala operace střev. Mohou jim sdělit, že na vlastní oči viděli, že se stomií žijí mladí i starší lidé. Vědí, že stomici pracují, cestují, sportují, dokonce i plavou. Samozřejmě jen ti, kterým to jejich zdravotní stav dovolí.

Podpora projektu

Pilotní projekt Českého ILCO s názvem PLAVEME, podpořila společnost T-Mobile a to v rámci projektu „Mluvme spolu.“ Právě komunikace může pomoci k vzájemnému pochopení.