Vyhledání optimálního místa pro stomii

V případě, že chirurg o založení (vyšití) stomie uvažuje, je několik možností, které mohou nastat. Operace na střevě je počítána mezi těžké operace a vždy je tu možnost založení stomie. Pokud je jistota vytvoření stomie vysoká, můžete se v předstihu asi týden před operací sejít se stomasestrou. Prohlédnout si pomůcky, vyzkoušet si je, něco si o stomii přečíst, popovídat si s člověkem, který o stomiích „něco ví“. Můžete se v této době potkat i s někým, kdo už stomii má. Přijít můžete sami nebo s tím, kdo je vám nejblíž (manžel, manželka, milenec, děti, kamarád). Pravdou je, že informací je hodně, a pokud si můžeme pamatovat dva, je to vždy snazší.

Druhou možností je doufat, že stomii mít nebudete. V případě, že to jinak nepůjde, seznámíte se stomasestrou až v nemocnici těsně před operací. V rámci předoperační přípravy – den před operací v ideálním případě, nejpozději ráno před operačním výkonem.

Společně s operatérem přichází stomická sestra zhodnotit, jak „vypadá břicho“, zda jsou na něm přítomné jizvy po předchozích operacích (po slepém střevě, žlučníku, gynekologické operaci), mateřská znaménka, event. kýly (pupeční, tříselná, v jizvě po předchozí operaci). Někdo má na břiše více prostoru pro zakreslení stomie, hůře se však může chirurgovi operovat pro velkou vrstvu podkožního tuku. Pokud jste velmi štíhlí, je výběr místa pro vytvoření stomie většinou omezen vyčnívajícími žebry, trny a lopatami kostí kyčelních. Umístění stomie v jejich těsné blízkosti by mohlo způsobit nefunkčnost nalepených stomických pomůcek. Jak už to v životě bývá, vše má své úskalí, a tak i vaše konstituce může limitovat druh operačního výkonu.

Stomasestra se bude ptát, jaká je vaše práce, kde nosíte pásek u kalhot, lem sukně, jestli v pase, nad ním či pod ním. Bude si břicho prohlížet nejen vleže, ale i vsedě a vestoje – a po celou dobu změny poloh bude sledovat, jak se hýbe celá břišní stěna. Vleže máme všichni břicha hladká a rovná, vsedě či vestoje je to již horší. Na břiše se nám vytváří různé záhyby, prohlubně, obliny. Co vám budu povídat víme jak vypadáme, když náhodou potkáme zrcadlo. Budeme se ptát, jestli jste během předoperační přípravy přibrali či ubrali na váze. Po překonání operace a případné následné léčby totiž pravděpodobně opět upravíte svou hmotnost na původní a s tím je třeba také počítat.

Po operaci nebudete jen ležet, nestanete se navždy pacientem vyžadujícím péči, ale postupně se budete vracet do svého běžného životního rytmu. Potřebujeme, aby stomie váš život co nejméně limitovala. U starších pacientů je důležité, aby si na stomii alespoň částečně viděli a dosáhli na ni, její obsluha pro ně bude snazší. To jim umožni být v péči o stomii soběstační a o to nám všem jde. U žen s velkými prsy musí být stomie dostatečně nízko, aby se prsy o stomickou pomůcku nezraňovaly.

Někdy jsou přání pacientů pro někoho možná zvláštní. Jeden z našich pacientů, profesionální řidič, potřeboval mít ileostomii tak, aby mu nevadila při zapínání bezpečnostního pásu. Jiná pacientka si přála mít stomii vyšitou nízko, aby se jí vešla v létě do bikin u moře a nevyčnívala. Ne vždy jdou ale přání bezezbytku splnit. Chirurg je limitován operačním nálezem, rozsahem výkonu, tělesnou konstitucí, předchozími zákroky, srůsty, které se vytvořili, i účinkem předoperační radioterapie. O některých limitech operační techniky se dozví až na operačním sále při vlastní operaci.

Zakreslení stomie je možné v případě plánovaných operací, když jde o stav akutní nouze, je tato možnost omezena. Stomasestra nemusí být ve službě, zadruhé střevo není v ideálním stavu a ani operatér neví, s čím se po otevření břišní dutiny „setká“, jaká je příčina vašich obtíží, která vás ohrožuje na životě, obzvláště pokud se jedná o tzv. náhlou příhodu břišní, a tedy akutní stav. Potom záleží na zkušenosti operatéra a již zmíněném nálezu v břišní dutině.

V případě urostomie je výkon vždy plánovaný. Pacient je předem edukovaný a místo pro urostomii zakresleno, ať už stomasestrou nebo lékařem, ideálně ve spolupráci obou.

Stomasestra na břicho namaluje několik značek, které operatérovi usnadní orientaci na břiše. V případě, že budoucí stomik souhlasí, může si před operací nalepit i stomický sáček, aby věděl, jak se bude asi cítit. Obleče si své oblečení. Podle mojí zkušenosti je následný pooperační nácvik ošetření snazší.

Stomie by měla být zakreslena pod úrovní pasu, nad místem, kde se kůže zřasí při předklonu. Při velkém zvrásnění břišní stěny směřujeme stomii nad kožní řasu, nikoliv pod ni (stomie schovaná v prohlubni pod řasou je neošetřitelná). (Milada Karlovská, stomasestra).

Dále se budete učit správně vstávat z lůžka, správně odkašlat, jak zabránit nežádoucímu pohybu při kýchnutí. Možná vám přijde zbytečné se těmto dovednostem učit již před operací, ale vězte, že pokud se toto vše máte učit až po zákroku, když už máte na břiše operační ránu, je to nepříjemnèjší, než když si vše natrénujete ještě bez bolavého břicha.

Nácvik sedu – správné vstávání z lůžka je přes bok s oporou o loket spodní ruky a pěst druhé (horní) ruky opřené o podložku, kdy současně jdou nohy z lůžka a pomáhají vás zvedat jako páka. (obr.)

Odkašlání – pokrčte kolena, uvolní se břišní stěna a oběma rukama si přidržujte břišní krajinu z boků, “jako byste se snažili přiblížit okraje operační rány přes sebe“. Tím se sníží sila „otřesů” na břišní stěnu, a tudíž i její bolestivost.

V případě, že si potřebujete kýchnout, dejte jazyk na patro, tím kýchnutí oddálíte. Dále se zachovejte stejně jako při odkašlávání.

Autorka: Mgr. Kateřina Drlíková, stomická sestra

Zdroj: DRLÍKOVÁ K., ZACHOVÁ V., KARLOVSKÁ M. a kolektiv. Praktický průvodce stomika. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2016, s. 49-51, Vyhledání optimálního místa pro stomii. ISBN 978-80-247-5712-4

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.