Autorka: Mgr. Kateřina Drlíková, stomická sestra

Ješté na zdravotnické škole jsme se učili, že po 3 týdnech nečinnosti dochází k úbytku 1/3 kosterní svaloviny. Svěrače konečníku obsahují různé druhy svaloviny příčně pruhované (vnější svěrač) i hladké (vnitřní svěrač). Pokud byl konečník vyřazen z činnosti na několik týdnů až měsíců, je vhodné začít s jeho rehabilitací, tedy posílením svalů pánevního dna. Oživení těchto svalů podílejících se na vyprazdňování stolice je velmi důležité, zvláště pokud došlo k sekundárnímu (komplikovanému – na druhý ráz) hojení v místě spojky střeva (anastomózy) při nízké resekci střeva. Může zde být odlišné vnímání pocitu nucení na stolici – došlo ke zmenšení ampule konečníku – rezervoáru na stolici. Mohlo dokonce dojít k zúžení v mistė spojky. I výsledky při vyprázdnění jsou proto jiné, než na jaké jste byli léta zvyklí.

Jak tedy vypadá nácvik rehabilitace? Snažíme se ho “oživit” – trénujete práci svěrače, tzn. zatínáte konečník, jako byste chtěli ukončit stolici (několikrát denně vleže, vestoje, v sedě u televize). Základním principem je zatnutí konečníku nebo vtažení dovnitř. U žen je to jednodušší, taháme všechny “trubky” dovnitř (močovou trubici, pochvu, i konečník), u mužů je nácvik této představy složitější. Velkým pravidlem nácviku posilování svalů pánevního dna je relaxace velkých hýžďových svalů, jinak dojde ke zrušení práce malých svalů kolem konečníku. Je to práce jemná a vskutku delikátní a chvíli trvá, než se ji naučíte. Nevzdávejte se však, protože až se po zanoření stomie stolice dostane zpět na své původní místo, budete rádi, že jste trénovali.

Vlastní nácvik: Položte si ruce na hýždě – po celou dobu cvičení (asi 5 min) se nesmí svaly vůbec pohnout (zatnout) – ať už vsedě, vleže nebo vestoje – a snažíte se použít svěrač jako při ukončování stolice, nebo se snažíte vtahovat konečník dovnitř. Jde možná jen o pocitové cvičení, o to důležitější je. Obzvlášť u mužů (mají větší sílu) je vhodné tyto cviky začít naplno trénovat až po zhojení spojky (anastomózy).

Předtím vás fyzioterapeut v nemocnici naučí dýchat do břicha, aby docházelo pouze ke zvýšenému prokrvení v oblasti operačního pole. Toto prokrvení usnadňuje hojení a brání i vzniku srůstů v operované oblasti.

Zdroj: DRLÍKOVÁ K., ZACHOVÁ V., KARLOVSKÁ M. a kolektiv. Praktický průvodce stomika. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2016,  s. 103, Rehabilitace pánevního dna před zanořením stomie. ISBN 978-80-247-5712-4