Prolaps stomie

Prolaps stomie (vyhřeznutí stomie) se projevuje viditelným prodloužením střeva nad povrch břicha. Není úplně jisté proč k prolapsu stomie dochází, ale ovlivňuje ho několik faktorů. Uvádí se, že polovina pacientů s prolapsem, mělo také parastomální kýlu.

Příčiny vzniku prolapsu:

  • nesprávně vyšitá stomie
  • oslabená břišní stěna
  • zvýšení hmotnosti, obezita
  • těhotenství
  • zvýšený tlak v břiše

Velikost prolapsu se může měnit s ohledem na polohu těla. Prolaps je třeba zřejmý pokud stojíme, ale když si na chvíli lehneme, může se stomie zatáhnout do obvyklé velikosti. Někdy zůstane prolapsem a zduří se, nebo se může zvětšovat ve svém průměru. Při vyhřeznutí může být ohrožen přívod krve do stomie. V případě změny povrchu stomie, výskytu malých vředů, výraznější změny barvy nebo teploty stomie, nebo pokud prolaps ovlivňuje vyprazdňování, nebo dokonce bolí, je nutné se obrátit na lékaře nebo sestru.

Pokud je prolaps velký, může docházet k problémům s pomůckami. Někdy je potřeba změnit pomůcku, nebo postup péče. Také může docházet k častějšímu vyprazdňování nebo vyměně pytlíku. Vyhřezlou část je potřeba chránit před vnějšími vlivy a při péči postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození. Při vystřihování podložky myslete na to, že se prolabující střevo zvětšuje. Opatrnost je potřeba i při výměně pytlů u dvoudílných pomůcek, aby nedošlo k uskřípnutí. S péčí a výběrem pomůcky nám nejlépe poradí stomická sestra.

Pacienti s minimálním prolapsem mohou být léčeni konzervativně bez chirurgického zákroku. Definitivním řešením prolapsu je ale vždy operace. Pokud je stomie dočasná, nejlepším přístupem je odstranění stomie a obnovení kontinuity střev.

Odborný článek: Snadné řešení při prolapsu stomie pomocí chirurgického sešívacího zařízení (stapleru)

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.