Parastomální kýla

Kýla vzniká oslabením břišní stěny. U stomiků je parastomální kýla velmi častou komplikací, protože operací dojde k narušení břišní stěny. V ideálním případě břišní svaly přilnou po vyšití stomie k jejímu okolí. Pokud ne, dochází k vyklenutí v okolí stomie a vzniku kýly. Po operaci je nutné se vyvarovat zatěžování břišních svalů.

Příčiny vzniku kýly:

  • opakovaný kašel, kýchání
  • fyzicky namáhavá práce
  • nadváha a obezita
  • zvýšení nitrobřišního tlaku při nádorových procesech
  • oslabení peristomální oblasti v důsledku pooperačních infekčních komplikací
  • vrozená méněcennost vazivové tkáně

Kýlu nepodceňujte

Kýla se zvětšuje postupně, každým nežádoucím zvýšením tlaku v břišní stěně. Většinou nebolí, ale vyklenutí může být nepříjemné a nepohodlné. Kýla může být viditelná, přes oblečení a také se velmi často sníží přilnavost stomických pomůcek (viz. Problémy s podtékáním). Někdy se změní charakter stolice a frekvence vyprazdňování. Kýla nemusí působit komplikace, ale není dobré ji podceňovat.

Jak kýle předejít?

Po operaci máme být informováni, jak předejít vzniku kýly. Stomická nebo rehabilitační sestra nám vysvětlí jak vstávat z postele, co dělat při kašli, nebo kýchání a upozorní na nutnost vyhnout se fyzické námaze a nošení těžkých předmětů. Pozor je třeba dát na prudké pohyby. Při kašli, nebo kýchání je dobré podržet si břicho a vytvořit mírný protitlak. Při větší zátěži, nebo při sportu je vhodné používat kýlní pás. Kýlní, nebo břišní pás se používá jako opora břišní stěny a pomáhá předcházet vzniku kýly, nebo jejímu zvětšování. Přečtěte si příručku Jak předejít vzniku kýly po operaci břicha, kterou vydalo České ILCO.

Kdy zajít k lékaři nebo stomasestře?

Pokud si všimnete tlaku nebo vyklenutí v oblasti stomie, pozorujete změny frekvence odchodu stolice nebo jejího charakteru, obraťte se na lékaře nebo stomasestru. Kýlu lze diagnostikovat klinickým vyšetřením, které může doplnit ultrazvukové, CT, či rentgenové vyšetření střev. Kýlu lze odstranit operací, ale je riziko, že se kýla vrátí. Lékaři často doporučují nosit nějaký čas kýlní pás a dodržovat klidový režim. Zejména pokud je kýla malá a nezpůsobuje žádné komplikace, nebo pokud jde o pacienty, pro které by byla další operace nebezpečná. Někteří odborníci tvrdí, že operace i malé kýly, předejde jejímu dalšímu rozšíření a usnadní péči o stomii.

Operace kýly

Jednou z možných operací kýly je přesunutí stomie na jiné místo. K tomuto postupu se přistupuje, pokud je kýla rozsáhlá, nebo je stomie nevyhovující. Další možností je plastika kýly v okolí stomie, případně vložením podpůrné síťky do břišní stěny. Zde hrozí riziko, že se kýla vrátí. Závisí to nejen na operatérovi, ale také na disciplíně pacienta po operaci. V pooperačním období je třeba pamatovat na vyloučení zvýšené tělesné námahy a používat břišní oporu.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.