Probuzení se stomií

Pokud je stomie plánovaná, stomická sestra nebo chirurg vás na vše, co vás čeká, připravili už předem (plánovaná stomie). Lékař  však může o vyšití stomie rozhodnout až na sále (pokud stomie vede k záchraně života, nutné rekonvalescenci, nebo v akutních případech). Stomie jako překvapení má výhodu v tom, že odpadá čas nejistoty a obav, jak to všechno dopadne, ale pacient často ani neví co stomie je a co ho čeká.. 

Po operaci stomie

Po operaci se probudíme na jednotce intenzivní péče, všude hadičky, mašinky a na břiše pytlík. Ať je stomie plánovaná nebo ne, není snadné se novou situací vyrovnat. Snažte se v prvních dnech odpočívat a nabrat síly. Vlivem léků proti bolesti je velmi nesnadné přijímat nové informace a na vše bude ještě dost času. Postupně se naučíte správnému vstávání z postele, začnete chodit a už při péči sestřiček se o stomii mnohé dozvíte.  

Stomická sestra

Až to váš zdravotní a psychický stav dovolí, navštíví vás stomická sestra a společně se naučíte vše, co je v péči o stomii a životě se stomií potřeba. Nejprve vás seznámí se všemi výrobci a druhy pomůcek, jak fungují a jak je používat. Seznámí vás s možnými komplikacemi a poradí, jak jim předcházet. Dostanete spoustu materiálů, letáků, informací a kontakty na spolky pacientů. Začnete sledovat postup péče o stomii v zrcátku a den za dnem budete zapojováni tak, abyste péči před odchodem z nemocnice zvládli. V případě potřeby je možné domluvit v nemocnici domácí péči na překonání prvních dnů o samotě doma. Nebojte se na vše co vás zajímá zeptat, v některých nemocnicích jsou i dobrovolníci (bývalí pacienti), kteří se rádi podělí o své zkušenosti se stomií.

Postupně přijdete na to, jak vše sami zvládnout a jaká pomůcka je pro vás osobně nejvhodnější. Ne v každé nemocnici je stomická poradna nebo stomasestra, ale pokud máte možnost, doporučujeme ji pravidelně navštěvovat a nechat si stomii kontrolovat.

Víme, že je těžké se s novou situací vyrovnat. Čím rychleji stomii přijmete a naučíte se o ni starat, tím dříve se zapojíte do běžného života.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.