Plánovaná stomie

Lékař může na základě vašeho zdravotního stavu rozhodnout o založení stomie již před operací, nebo stomii zmínit jako její možný výsledek. V obou případech máte právo být před operací informováni o všem, co vás čeká. Stomická sestra vám dá materiály a informace o pomůckách a péči o stomii. Ukáže vám pomůcky a popovídáte si s někým, kdo o stomii něco ví.

Před operací stomie

Před plánovanou operací stomie lékař a stomasestra zhodnotí, jak vypadá vaše břicho a namalují na břicho několik značek, které operátorovi usnadní orientaci na břiše. Budou se zajímat o to co děláte, kde nosíte pásek, lem sukně, jak břicho vypadá když stojíte, sedíte nebo ležíte a podobně. Můžete si vyzkoušet nalepit stomický sáček na zakreslené místo a vyzkoušet, jak vám umístění vyhovuje. To je velmi důležité pro následnou péči a používání pomůcek. Je potřeba, aby stomie nebyla v záhybech, nebo prohlubních a také počítat s úpravou váhy po operaci.

Vhodné místo pro stomii

Stomie by měla být zakreslena tak, aby vás co nejméně obtěžovala při návratu do běžného života. Měli byste na stomii vidět a dosáhnout na ní, abyste se o ní mohli správně starat. Lékař je vždy limitován tím, jaký výkon bude provádět, vaší tělesnou konstitucí, předchozími zákroky apod. Zakreslení stomie je možné pouze v případě plánovaných operací.

Edukace před operací

Součástí přípravy na operaci by také měla být edukace o tom, jak správně vstávat z lůžka, jak si odkašlat, nebo jak zabránit nežádoucímu pohybu při kýchnutí. Je dobré se tyto dovednosti naučit již před operací bez bolavého břicha.

Informací je hodně a je těžké si vše zapamatovat, je obtížné si i představit jaký život se stomií bude. Nebojte se nás proto na nic zeptat svého lékaře, stomické sestry, nebo se na nás obraťte, protože nejdůležitější je sdílená zkušenost s někým, kdo stomii také má.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.