Dobrovolníci ILCO

V západních zemích pracují dobrovolní návštěvníci stomiků řadu let.

“Proč existujeme? Jak jsme vznikli?“

I když zdravotní péče je dobrá, zůstává stomie přece jen omezením, se kterým není vždy jednoduché žít. Nikdo neví tak dobře jako postižení sami, co je třeba pro to, aby se cítili dobře a jak lze řešit každodenní problémy. Zvláště nově operovaným pomáhají zkušenosti mnohaletých stomiků.

Vzájemně využívat zkušenosti

Velmi důležitou nabídkou ILCO je služba návštěvníků. Je vykonávaná dobrovolně speciálně k tomu vyškolenými členy ILCO. Návštěvník nebo návštěvnice nedává žádné lékařské rady, nýbrž reaguje na otázky, které jdou nad rámec zdravotní péče. Výměna zkušeností výrazně usnadňuje život se stomií.

Zpravidla je taková návštěva nabídnuta před operací. Mnoha postiženým to ulehčí přijetí následků operace, i obsluhování stomie již v nemocnici, když mohou předem mluvit s člověkem, který prošel stejnou situací a začlenil se do každodenního života. To pomáhá snížit strach a zvyšuje důvěru v budoucnost.

Lidé, kteří žijí po léta se stomií a cestují doslova po celém světě, jsou těmi pravými odborníky pro poskytování praktických rad.

Z historie – První proškolení dobrovolníci

Informace ze zahraničí motivovaly doc. Svatopluka Čermáka, stomika, člena Slezského klubu stomiků Ostrava, aby společně s doc. Kremlem, předsedou uvedeného sdružení, vytvořili školící materiál pro dobrovolníky z řad zkušených stomiků. Diskutovalo se i nad tím, jak nazývat tyto návštěvníky. Zda po vzoru ciziny „volontér“ nebo např. “dobrovolný návštěvník”. Po delší diskuzi se České ILCO přiklonilo k českému názvu “dobrovolný návštěvník” a doc. Čermák se pustil do proškolování. Každy zájemce absolvoval dvě třídenní školení. V druhé části byla i praktická cvičení, účastníci zkoušeli modelové situace. Vše se natáčelo na video a zpětně hodnotilo, bylo velmi dobře vidět to, co dobrovolný návštěvník dělá dobře, ale i to, co zcela dobře neřeší. Školení to byla velice užitečná.

Máme opravdu radost, že se na školení dobrovolníků hlásí další stomici, kteří již život se stomií dobře zvládli. Těší nás, že stomasestra (členka FITILCO) doporučila účast na školení Českého ILCO pro dobrovolníky i paní, která měla „jen“ dočasnou stomii ze zcela specifického důvodu a projevila zájem pomáhat svým příkladem a
zkušeností dalším pacientům.

Původní záměr byl, aby proškolení dobrovolníci spolupracovali s nemocnicí a navštěvovali nové pacienty. Toto se nezdařilo. Zdravotní personál v nemocnicích této aktivitě většinou příliš nefandí.

Co nabízíme?

Pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují, je náš cíl. Laické poradenství poskytujeme telefonicky i osobně na akcích klubů nebo po dohodě navštěvujeme stomiky doma nebo v nemocnici.

Bohužel, i dobrovolníci mají občas zdravotní problémy a proto uveřejnit jejich seznam je dosti problematické. Jen člověk, který je v pohodě, může pohodu rozdávat. Proto se domníváme, že vedoucí jednotlivých regionálních sdružení stomiků vědí nejlépe, který z jejich dobrovolníků je právě ten pravý, který může pacientovi nebo rodině stomika pomoci. Nutno vyzdvihnout dobrovolnickou práci všech, kteří vedou sdružení stomiků, neboť ti opravdu pro členy svých sdružení i stomiky ve svém regionu udělají obrovský kus práce. Jsou ochotní a schopní pomoci všem, kdo pomoc potřebují. Mají dostatek informací, pravidelně absolvují školení.

Je dobře že distributoři pomůcek na svých bezplatných linkách o dobrovolnících vědí, a pokud klient potřebuje kontakt se stomikem, mohou jej poskytnout. Občas si nás najdou lidé před operací na internetu nebo po operaci zatouží poznat někoho, kdo se stomií žije. Často nás volají i rodinní příslušníci a prosí o pomoc pro nového stomika. Tu vždy rádi poskytneme.

Aktuální seznam dobrovolníků je k dispozici v Informačním a poradenském centru pro stomiky a lidi s onemocněním střev v Praze. O dobrovolnících Vás také budou informovat v jednotlivých sdruženích stomiků. Opravdu dobrou pomoc najdou pacienti u všech vedoucích sdružení stomiků v České republice.

Nabízíme kdykoliv pomoc všem stomikům, ozvěte se!