ePoukaz, mladší bratr eReceptu – Víme jak na něj

I díky úsilí Českého ILCO, které prostřednictvím svého zástupce v Pacientské radě ministra zdravotnictví (spolu s dalšími členy) zavedení ePoukazu opakovaně požadovalo, se podařilo prosadit modernizaci v dalším zdravotnickém úkonu.

Na základě zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích by měl začátkem června fungovat elektronický poukaz na zdravotnické prostředky, to znamená i na kompenzační stomické pomůcky včetně doplňkového sortimentu, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Jak to bude probíhat?

Obdobně, jako je tomu u eReceptu, už nebudou pacienti včetně stomiků u lékaře či stomické sestry dostávat do ruky papírový poukaz. Poukaz vyplní lékař či stomasestra v počítači za stejných podmínek, jako je to nyní. Po té ho uloží v Centrálním úložišti elektronických poukazů a předá pacientovi unikátní kód poukazu.

Kód lze předat čtyřmi způsoby:

  • Vystavením papírové průvodky. Na tu bude možné kromě povinných údajů doplnit i další údaje, které pacient potřebuje vědět.
  • Zasláním e-mailu na adresu pacienta. I tento způsob umožňuje doplnit další údaje.
  • Předáním prostřednictvím aplikace v chytrém mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta, např. tabletu s internetovým připojením.
  • Zasláním SMS na mobil pacienta.

Stejně jako u eReceptu bude možné zdravotnické prostředky vyzvednout i na základě platného občanského průkazu.

Platnost ePoukazu je, stejně jako u papírového poukazu, pouze 30 dní od data vystavení. Je tedy možno ho u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku.

U zdravotních prostředků, které podléhají schválení zdravotní pojišťovnou, bude proces schvalování probíhat také elektronicky.

Pacient bude mít možnost náhledu na všechny svoje poukazy v pacientské aplikaci.

Podrobnější informace na stránkách SUKL.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.