Světový den stomiků

Jednou za tři roky, vždy první víkend v říjnu, vyhlašuje Mezinárodní asociace (WOA) Světový den stomiků.

Cílem je upozornit veřejnost na to, že stomici mohou žít kvalitním životem, pokud jim společnost vytvoří odpovídající podmínky. Podpořit preventivní programy, které povedou k včasnému odhalení problémů, které by mohly vést k vytvoření stomie. V mezinárodním měřítku jde o vyjádření podpory zemím, kde není péče na dostatečné úrovni, nebo kde mohou být vyčleněni ze společnosti.

České ILCO společně s kluby stomiků každoročně připravují řadu akcí, kterými aktivně dokazují, že se stomií se dá žít plnohodnotný život a NEBÝT TABU.

Hesla předchozích Světových dnů stomiků v jednotlivých letech hovoří o tom, co stomici chtějí a co dělají:

WOD 2018 „Hovoříme otevřeně, měníme životy”

WOD 2015 „Mnoho příběhů, jeden hlas“
WOD 2012 „Buďme slyšet“
WOD 2009 „Podat pomocnou ruku“
WOD 2006 „Žít plnohodnotně“
WOD 2002 „Ano, my můžem”
WOD 1999 „Společně do dalšího tisíciletí“
WOD 1996 „Spolupracujeme“
WOD 1993  První Světový den stomiků