Příprava na zanoření

Autorka: Mgr. Kateřina Drlíková, stomická sestra

Co by zanoření stonię mělo předcházet? Zanoření stomie předchází jednak příznivý výsledek histologickeho vyšetření vzorku tkání a doporučeni onkologa. V některých případech zanoření oddálí ještě série zajišťujících chemoterapií. Podmínkou je dostatečná odpověď těla na biologickou léčbu při zánětlivém onemocnění střev. Dále se vyšetřuje místo spojky – anastomózy. Kontroluje se její celistvost a průchodnost ať už digitálné (nízká resekce) nebo za použití rektoskopu či kolonoskopu. V případě velmi nízké resekce a pochybnosti o funkčnosti svěrače při vyšetření chirurgem je možné ověřit funkčnost pomocí manometrie. Zanoření stomie bez funkčního svěrače by znamenalo inkontinenci stolice, tj. neudržení stolice, což by vyřadilo člověka z veřejného života. A to nikdo nechce.

Co může být jiné při vyprazdňování? V případě, že jste po operaci nízké resekce rekta, došlo k tomu, že vám chirurg odstranil část rekta (rektum je bráno jako zásobárna stolice před tím, než dojde k nucení na stolici a jejímu vyprázdnění pomocí svaloviny rekta, tj. břišního lisu). Funkčně to může znamenat, že v momentě vyprázdnění se vám nepodaří vyprázdnit střevo najednou, ale budete muset jít na záchod 2-4x během krátké doby. Pak již je opět klid a vy se můžete věnovat svým každodenním činnostem.

Zdroj: DRLÍKOVÁ K., ZACHOVÁ V., KARLOVSKÁ M. a kolektiv. Praktický průvodce stomika. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2016,  s. 103, Příprava na zanoření. ISBN 978-80-247-5712-4