Zanoření stomie

Autorka: Ing. Marie Ředinová

Proč se zanoření stomie provádí?

Stomie se provádí ze závažných zdravotních důvodů. Ty mohou být různé. Často jsou to komplikace při operacích břicha. Život s vývodem, zejména krátce po operaci, není snadný, pacient si musí zvyknout na mnohá omezení. Musí mít vhodnou pomůcku a naučit se s ní zacházet. Naštěstí velká část stomií je dočasná, pokud se střevo zhojí a je možné jej znovu spojit, lékaři při další operaci stomii tzv. zanoří.

Jak probíhá operace?

Neodpovím, museli byste se zeptat lékaře. Ale jistě závisí na tom, zda je stomie zakládána při plánované operaci nebo například po úraze.

Jaká jsou rizika zákroku, zejména u starších pacientů?

Záleží na kondici pacienta. Nejčastější operace, při kterých je vytvořena stomie, je u šedesátiletých a sedmdesátiletých pacientů. Znám řadu stomiků, kteří byli operováni po osmdesátce a zvládli operaci založení stomie včetně jejího následného tzv. zanoření velmi dobře. Jisté riziko je však při každé operaci.

Jaké jsou pooperační komplikace?

V ČR máme zkušené lékaře a lékařská péče je velmi dobrá. U velké většiny pacientů se po operaci nevyskytnou žádné problémy.

Jak se jim dá předcházet?

Pokud pacient spolupracuje s lékařem a zkušenými sestrami školenými pro péči o lidi se stomií, svěří se jim s pochybnostmi nebo počínajícími problémy, případné komplikace se vyřeší včas.

Jak dlouho je pacient v nemocnici, má bolesti, dietu?

Většinou je pacient v nemocnici jen několik dní. Po operaci je vhodné několik týdnů dodržovat bezezbytkovou dietu. Každá operace břicha je bolestivá, pacient po operaci nesmí namáhat břišní stěnu. Zkušené sestry jej naučí, jak vstávat z postele, jak šetrně (dechovým cvičením) posilovat břišní stěnu. Pacientská organizace České ILCO vydala ve spolupráci s Ligou proti rakovině brožuru Jak předcházet vzniku kýly po operaci břicha. Břišní stěna je dostatečně pevná až po roce. Na to je třeba myslet. Pokud je jizva zahojená, je třeba šetrným cvičením posilovat břišní stěnu. Vhodné cvičení je chůze, zejména s oblíbenými hůlkami, které procvičí celé tělo.

Jak probíhají následné kontroly?

Operatér zve pacienta na pravidelné kontroly dle zdravotního stavu pacienta.

Co ho čeká v následujících letech?

Záleží na tom, z jakého důvodu byla stomie vytvořena. Pokud je po několika měsících vše v pořádku, pacient žije v podstatě stejně jako před operací.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.