Ve spolupráci se společností Dialog Jesenius o.p.s. vznilkla série videí o stomii. V dnešním videu hovoří Ing. Marie Ředinová (předsedkyně Českého ILCO) o sdružení stomiků, aktivitách Českého ILCO a jak pacienti pomáhají pacientům zvládnout život se stomií.