Ve spolupráci se společností Dialog Jesenius o.p.s. vznikla série videí o stomii. Jedním z nich je video o tom, jak pomáhá sdružení stomiků novým pacientům zvládnout život se stomií, aneb pacienti pomáhají pacientům.