Založení Českého ILCO

Impuls k založení celostátního sdružení stomiků přišel od doc. MUDr. Tomáše Skřičky, který měl jako specializovaný koloproktolog zkušenosti s péčí o stomiky v zahraničí. V roce 1992 se vytvořil z členů dvou brněnských klubů stomiků přípravný výbor, který sepsal stanovy a 2. prosince 1992 bylo České ILCO – dobrovolné sdružení stomiků v České republice zaregistrováno jako samostatný právní subjekt s humanitárním zaměřením.

Video: Pacientské organizace – ILCO

Video společnosti Dialog Jesenius o.p.s. Ve spolupráci se společností Dialog Jesenius o.p.s. vznilkla série videí o stomii. V dnešním videu hovoří Ing. Marie Ředinová (předsedkyně Českého ILCO) o sdružení stomiků, aktivitách Českého ILCO a jak pacienti pomáhají...

Video: Život se stomií

Video společnosti Dialog Jesenius o.p.s. Video společnosti Dialog Jesenius o.p.s. Video vzniklo ve spolupráci s Českým ILCO. O stomii hovoří as. MUDr. Daniel Langer (vedoucí lékař robotického centra ÚVN). Ing. Marie Ředinová (předsedkyně Českého ILCO) mluví o...