Stomikem dočasně, nebo napořád

Co to znamená mít stomii trvalou nebo dočasnou? A může se dočasná stomie stát stomií trvalou? Ano, někdy dojde k tomu, že celý pooperační průběh je pro vás tak náročný, že i když jste v pořádku, už nechcete další operaci. Naučili jste se se svojí ileostomií/kolostomií žít a představa další hospitalizace a operování je pro vás tak stresující, že stomie je pro vás lepším řešením. V některých případech dojde v oblastech resekovaného úseku rekta k výraznému hojení, část střevní spojky se natolik zúží, že průchod stolice není možný. Někdy je příčinou zúžení i radioterapie, resp. zánětlivé změny v okolí konečníku.

Někdy při velmi nízké resekci rekta může být dočasně vyšita pojistná stomie – ileostomie, která slouží k vyřazení úseku tlustého střeva proto, aby mělo střevo klid na hojení.

I během doby, kdy je tlusté střevo dočasně vyřazeno z provozu, dochází k jeho reflexní činnosti. Reaguje na příjem potravy, produkuje hlen, odlupují se epitely z jeho stěny. Můžete mít pocit, že se vám chce na stolici. Pokud své nutkání poslechnete, můžete být dokonce i úspěšní a můžete se vyprázdnit – výsledek jako stolice vypadá, jen je jí trochu méně.

Když máte vyšitou stomii dvouhlavňovou (stomie má dvě ústí: jedním odchází stolice do sáčku, druhé je slepé a vede k vyřazenému úseku při nadměrné plynatosti nebo při nevčasném vypuštěním stomického systému přepadne. Zmiňujeme se o tom proto, aby vás tato situace nepřekvapila. („Proč mi chodí stolice i konečníkem, když má jít do sáčku?”)

Po uplynutí několika týdnů až měsíců, pokud je spojka resekce zahojena, je zpravidla možné stomii zanořit zpět (obnovit kontinuitu střeva), vrátit ji do břišní dutiny. Se zanořením stomie souvisí asi 10denní hospitalizace nutná k opětovnému spojení dvou částí střeva.

Autorka: Mgr. Kateřina Drlíková, stomická sestra

Zdroj: DRLÍKOVÁ K., ZACHOVÁ V., KARLOVSKÁ M. a kolektiv. Praktický průvodce stomika. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2016,  s. 102 Stomikem dočasně, nebo napořád. ISBN 978-80-247-5712-4

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.