ILCO Tábor

Základní informace o klubu

Dobrovolné sdružení stomiků ILCO Tábor pracuje od května 1998. Sdružuje nyní 30-35 členů, další stomici z celých Jižních Čech s klubem spolupracují a účastní se na některých z jeho aktivit.

Sdružení má pro svojí činnost oporu v tom, že město Tábor udržuje trvale vysokou úroveň a koordinaci sociálních služeb. Členské schůze se konají pravidelně jednou za čtvrtletí s odpovídajícím programem vyjadřujícím potřeby členů. Pravidlem je účast lékařů, stomasestry, dietní sestry, zástupců firem dodávajících stomické pomůcky. Část programu je vždy tvořena náměty členů a vzájemné výměně rad a zkušeností.

Během roku se pořádá jedna týdenní rekondiční akce a je dále možnost účasti na dalších rekondicích partnerských organizací. Sdružení se aktivně podílí na Českém dni boje proti rakovině, je členem Ligy proti rakovině Praha. Finanční prostředky získává buď svojí vlastní činností, pomocí města a od sponzorů.

Členský příspěvek je 150,- Kč. ročně. Velkou výhodou je, že v nemocnici Tábor velmi dobře a pravidelně pracuje stomaporadna a je zde i možnost výdeje nezbytných kompenzačních pomůcek. Stomici mají dále možnost využít i dalších nabídek na rekondiční a poznávací vycházky včetně kulturních akcí dle svého zdravotního stavu.

Některé aktivity klubu v uplynulém období

 • Návštěva dobročinného koncertu pořádaného LIONS klubem Tábor.
 • Návštěva divadelního představení.
 • Účast na setkání stomiků v Jihlavě, Českých Budějovicích a Praze.
 • Vyjádření a návrhy k novele úhrady stomických pomůcek z veřejného pojištění.
 • Účast na schůzích stomických klubů v Příbrami a Praze.
 • Aktivní nabídka kvítků při Českém dni boje proti rakovině.
 • Propagace akcí pořádaných Ligou proti rakovině Praha, účast na sněmu LPR.
 • Účast na projektu Velké návraty.
 • Návštěva Táborských slavností.
 • Máme zastoupení ve sdružení stomiků České ILCO Praha.
 • Rekondiční pobyt v lázních Toušeň.
 • Čtvrtletní členské schůze.

Aktuálně:

Pozvánka na slavnostní schůzi při příležitosti 20-tého výročí založení ILCO Tábor, z.s.

Termíny schůzí v roce 2018 (podrobnosti na tel. 723 548 405):

 • 12.3.2018
 • 4.6.2018
 • 17.9.2018
 • 10.12.2018