Národní onkologický registr eviduje výskyt zhoubných nádorů na území celého státu a všech věkových kategorií populace. U nás byl založen v roce 1953. V roce 1976 byl přebudován podle mezinárodně přijatých zásad a údaje lze srovnávat s jinými státy.

Ze zákona je povinné registrovat všechny zhoubné nádory. Registr je svým celorepublikovým záchytem a relativně dlouhou historií ojedinělý v Evropě i na světě. Lze hodnotit i úspěšnost onkologické péče, je možné zjišťovat incidenci, prevalenci i mortalitu.

Na jarním zasedání Českého ILCO přednesl doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. velmi zajímavý přehled a rozbor dostupných dat, která se týkají kolorektálního karcinomu v ČR. V roce 2007 bylo v ČR nově diagnostikováno 7 826 pacientů s kolorektálním karcinomem, v roce 2008 pak 8 236 pacientů, v letošním roce je očekávánou 8600 nových pacientů. Díky stále kalitnější péči se roční mortalita nezvyšuje (asi 4000 pacientů).

Stáhnout prezentaci (PPS – 7,1 MB)

Na webovém portálu o epidemiologii nádorů České republiky můžete vytvářet interaktivní analýzy vámi vybraných onkologických diagnóz. Na portálu www.rektum.cz naleznete trendy výskytu nádorů tlustého střeva a konečníku. Aktuality o rakovině tlustého střeva a konečníku a o kolorektálním screeningu, které se objevily v českých nebo zahraničních médiích naleznete na stránkách www.kolorektum.cz.