ILCO Tábor, z.s.

Základní informace o klubu

ILCO Tábor, z.s. pracuje od května roku1998. Sdružuje pacienty se stomií a je otevřené i pro další členy, kteří podávají stomikům pomocnou ruku. Spolek aktivně spolupracuje s dalšími spolky sdruženými v Českém ILCO, z.s., jehož je členem.

Sdružení má oporu pro svoji činnost hlavně díky tomu, že Tábor, coby město s husitskou tradicí, udržuje trvale vysokou úroveň a koordinaci sociálních služeb. Členské schůze se konají pravidelně jednou za čtvrtletí s odpovídajícím programem vyjadřujícím potřeby členů. Pravidlem je účast lékařů, stomasestry, dietní sestry, zástupců firem dodávajících stomické pomůcky. Část programu je vždy tvořena náměty členů na rekondice a vzájemnou výměnnou rad a zkušeností.

Sdružení se aktivně podílí na Českém dni proti rakovině, je členem Ligy proti rakovině Praha. Finanční prostředky získává buď svojí vlastní činností, podporou města a od sponzorů.

V nemocnici Tábor velmi dobře a pravidelně pracuje stomaporadna a je zde v dosahu i možnost výdeje nezbytných kompenzačních pomůcek.

Některé aktivity klubu v uplynulém období

 • Návštěva dobročinného koncertu pořádaného LIONS klubem Tábor.
 • Návštěva divadelního představení.
 • Účast na setkání stomiků v Jihlavě, Českých Budějovicích a Praze.
 • Vyjádření a návrhy k novele úhrady stomických pomůcek z veřejného pojištění.
 • Účast na schůzích stomických klubů v Příbrami a Praze.
 • Aktivní nabídka kvítků při Českém dni boje proti rakovině.
 • Propagace akcí pořádaných Ligou proti rakovině Praha, účast na sněmu LPR.
 • Účast na projektu Velké návraty.
 • Návštěva Táborských slavností.
 • Máme zastoupení ve sdružení stomiků České ILCO Praha.
 • Rekondiční pobyt v lázních Toušeň.
 • Čtvrtletní členské schůze.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.