Desatero pro nové stomiky

Desatero podle Anity Price bylo zveřejněno na webu australské ileostomička Sharon, která je stomičkou od deseti let (web již neexistuje).

  1. Neexistuje odpověď na otázku: „Proč zrovna já?“ Je však normální, hledat odpovědi na otázky spojené s dalším životem.
  2. V několika prvních měsících po operaci bude stomie měnit tvar a velikost. Bude se zmenšovat počáteční otok stomie a tím se bude poněkud zmenšovat její průměr. Sledujte změnu velikosti stomie při každé výměně pomůcky až do stabilizace její velikosti.
  3. U každé osoby je stomie trochu jiná, stejně jako jsou u každého odlišné otisky prstů.
  4. Velmi užitečné jsou rady a pomoc od někoho, kdo již stomii má. Zeptejte se lékaře nebo stomasestry, zda je možnost setkání s takovým člověkem, nebo se obraťte na nás.
  5. Je to vaše stomie. Naučte se ovládat vaši stomii a nedopusťte, aby stomie ovládala vás. Je normální, že zpočátku bude stomie v centru vaší pozornosti. S postupem času a s rostoucí zkušeností se stomie stane normální součástí vašeho života.
  6. Naučíte se základní techniky. Budete se setkávat s různými problémy a budete je muset řešit. Když se naučíte řešit tyto potíže a získáte nové zkušenosti, péče o stomii se bude stávat bezproblémovou. Nenechte se vyvést z míry náhodným únikem stolice či plynů. Pokud máte problémy opakovaně, obraťte se na stomasestru.
  7. Pro zdravý způsob života je velmi důležitá dobrá výživa. Platí obecná doporučení platná pro všechny lidi, je však nutno přihlížet k dobré a bezproblémové funkci stomie.
  8. Nejste sami! Chirurgové na celém světe vytvoří každý pracovní den nejméně 500 nových stomií. Na každých 2000 osob připadá jeden stomik a na světě je více než 2 milióny stomiků. Pomoci vám mohou kluby stomiků a specializované stomasestry.
  9. Jste naživu! Budete se cítit lépe a budete silnější, až se zotavíte po operaci. Dopřejte si čas na zotavení po operaci, na přizpůsobení se tělesným změnám a na adaptaci na stomii.
  10. Podělte se o své zkušenosti s dalšími novými stomiky, s vaší rodinou a přáteli. Záleží pouze na vás, komu řeknete, že máte stomii. Až získáte potřebné zkušenosti, budete mít řadu příležitostí pomoci dalším. Vzpomeňte si na vlastní zkušenosti, strach z neznámého a bezmocnost, dokud jste nepotkali další, kteří jdou stejnou cestou jako vy.

Díky vaší pomoci můžeme pomáhat stomikům k návratu do plnohodnotného života.