Přeskočit navigaci

Stránky klubu stomiků  

Slezský klub stomiků Ostrava

Reportáže z některých akcí

19.6.2010 Setkání na hranici

Hornické muzeum Ostrava - Petřkovice

Od první delegace polských stomiků na našem rekondičním pobytu v roce 1997 na Ostravici jsme se každoročně vzájemně navštěvovali se stomiky regionu Katovice. Před šesti lety se uskutečnilo první setkání na hranici. V Šilheřovicích se už nesetkaly pouze delegace zástupců klubů, ale uskutečnilo se setkání stomiků celého regionu z obou stran hranice. Zcela novou dimenzi získala naše setkání v roce 2007, kdy na Trojmezí na Hrčavě přijeli i stomici ze Slovenska. Pro stomiky již dávno hranice neexistují. Přes poněkud rozdílné systémy zdravotní péče je společná touha žít i se stomií co nejlépe, vzájemně si pomáhat a podporovat se, radovat se z každodenních maličkostí.

Setkání se uskutečnilo v sobotu 19.6.2010 v Hornickém muzeu v Ostravě – Petřkovicích, od 10 do 18 hodin v Kompresorovně Hornického muzea. Cílem bylo nejen lepší vzájemné poznání a výměna zkušeností, ale také přiblížení hornických tradic Ostravska účastníkům setkání.

Jednalo se o největší akci, jakou Slezký klub stomiků Ostrava kdy organizoval. Do Ostravy přijelo celkem 170 osob, z toho bylo 51 ze Slovenska (bílá trička slogem SLOVILCO) a 17 z Polska. Slovenskou delegaci vedl Předseda SLOVILCO pan Ján Čačko, v čele polské delegace stál Janusz Treffon. Sál rozkvetl barvami, neboť účastníci přijeji v klubových tričkách (Ostrava - žlutá, Opava - červená, Nový Jičín - bílá a Přerov modrá). Pozvání přjala i předsedkyně Českého ILCO paní Ing. Marie Ředinová a Ing. Zdeněk Jelínek z Prahy. Magistrát města Ostravy zastupovala Vladana Skrbková, manažerka pro spolupráci s NNO v sociální oblasti.

Účastníci se mohli seznámit s novinkami v sortimentu stomických pomůcek firem B-Braun, ConvaTec, Coloplast, Lipoelastic a A.L.P. ecology a poradit se se stomasestrou Bc. Naděždou Kubíkovou.

Bohatý byl kulturní a společenský program. Prohlédli jsme si Výstavní vilu - historie Landeku a hornictví na Ostravsku, Podzemní expozici – fárání pod zem do historického dolu Anselm, Expozici důlního záchranářství, rekonstrukce sídliště lovců mamutů a další venkovní expozice důlních strojů a lokomotiv.

Vyvrcholením setkání byl slavnostní skok přes kůži a shornickými písničkami a švéflem předsedy Slezského klubu stomiků Ostrava na téma. "Výhody stomiků při zachycování a následném využití plynů v dolech".

Sluníčko již zachází za Landek a my se loučíme se s milými přáteli a dobrými kamarády. Následují stisky rukou, přání dobrého zdraví a přátelská objetí. Těšíme se na setkání v příštím roce na Slovensku v Těrchové.

Díky grantu Nadace OKD a díky firmám B-Braun, ConvaTec, Lipoelastic, Coloplast, Dansac, Eakin a A.L.P. ecology, které tuto významnou akci podpořily, jsme mohli setkání uskutečnit v tak velkém rozsahu.

Fotogalerie ze setkání> Více než 100 fofografií od Broni Tučného.
Prezentace v PowerPointu 2007> Nejzajímavější momenty a sponzoři akce (10,9 MB !)

P. Kreml

Design P. Kreml