Nefrostomie

Úkolem močového ústrojí je vyloučit z těla odpadní látky. Ledviny z krve vyfiltrují to, co tělo nepotřebuje. Vzniká moč, která je odvedena močovody do močového měchýře. Po jeho naplnění se pomocí močové trubice moč dostává z těla ven. Pokud nastanou komplikace a nemůže odtékat přirozenou cestou, dochází k derivaci moči uměle, například pomocí urostomie. Nefrostomie je řešením v případě zablokování močových cest. Jedná se o zavedení hadičky (drénu) do ledvinné pánvičky přes kůži tak, aby moč mohla odcházet z dutého systému ledviny přímo do sáčku.

Nefrostomie rozlišujeme stejně jako ostatní stomie na dočasné a trvalé. V případě trvalé nefrostomie je pacient zván každé 3 měsíce k její výměně. Pokud je dočasná, je ponechána podle potřeby pacienta až do doby, kdy je příčina blokády ledviny vyřešena.

Příčiny nefrostomie:

  • kameny nebo jiná překážka v močovodech;
  • nádory vývodných močových cest;
  • nádory orgánů malé pánve;
  • stavy po onkologické terapii
  • akutní stavy

K normální funkci organismu stačí jedna funkční ledvina, proto je někdy možné zákrok provést jako plánovaný v co nejkratší době. Pokud však dojde k potížím u obou ledvin nebo má pacient pouze jednu ledvinu, je proveden akutní výkon, aby nedošlo k závažnému postižení ledvin

Jak se nefrostomie provádí

Zákrok se většinou provádí punkcí v místním znecitlivění, kdy se zavede do ledvinové pánvičky nefrostomický drén (hadička), aby odváděl moč přímo do urinálního sáčku. U samotného výkonu leží pacient na břiše a lékař ultrazvukem vyhledá místo punkce. Po lokálním znecitlivění provede drobný řez do kůže a tenkou nefrostomickou jehlou punktuje dutý systém ledviny. Přes nefrostomickou jehlu a vodicí drát zavede nefrostomický drén, který zafixuje dvěma stehy ke kůži a napojí ho na močový sáček. Po výkonu je nutný klid na lůžku, pacient zůstane nějaký čas v nemocnici na pozorování. Před odchodem je edukován o tom, jak o nefrostomii pečovat a jak manipulovat se sběrným sáčkem.

Komplikace

Při jakékoli komplikaci je nutná okamžitá kontrola na urologii. Zejména pokud dojde k vytažení drénu, jeho neprůchodnosti nebo hematurii. Samotný výkon s sebou nese jistá rizika, jako například krvácení punkčního kanálu nebo tkáně ledviny, poranění velkých cév, zanesení infekce, poranění ledvinné pánvičky nebo jiných orgánů. Někdy může alergická reakce (například na kontrastní látku) znemožnit výkon a je nutné ho zopakovat. Zavedení nefrostomie může snížit kvalitu života stejně jako stomie. Mohou přijít psychické problémy, zhoršit se kvalita spánku a často je třeba změnit návyky a péči o své tělo. 

Péče o nefrostomii

Péče o nefrostomii je relativně jednoduchá. Nejdůležitější je sledovat průchodnost nefrostomie, aby moč bez problémů odcházela do připojeného urinálního sáčku. Při sprchování je vhodné výstup drénu obložit například gázou a postupovat velmi opatrně. Obtížnější může být oblékání, kdy je třeba dát pozor, aby nedošlo k zalomení nebo ohnutí drénu. Sběrný sáček musí být zavěšen pod úrovní ledvin, aby vše fungovalo tak jak má. Neferostomický drén je možné zavřít jen se souhlasem lékaře.

Nefrostomie mnoha lidem zachránila život a dá se s ní spokojeně a kvalitně žít.

Další články o nefrostomii:

Porovnání nefrostomie a urostomie

Odpověď Pacientské rady VZP ohledně pomůcek nefrostomiků