Výklad k úhradovým skupinám 03.08.01.01 a 03.08.01.02

Na posledním jednání Komise pro kategorizaci a úhradovu regulaci zdravotnických prostředků, jsme hovořili o tom jak vykládat u  položek 03.08.01.01 (vkládací kroužky), 03.08.01.02 (pásky vyrovnávací) a 03.08.01.05 (těsnící manžety) indikační omezení  lze předepsat pouze s podložkou.

 

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo výklad , který posílám v příloze

Píší: …… formulaci „lze předepsat pouze s podložkou“ u úhradových skupin 03.08.01.01 a 03.08.01.02 je nutné vykládat tak, že tyto prostředky lze předepsat, byl-li pacientovi indikován stomický systém obsahující podložku, a to nezávisle na tom, zda šlo o systém jednodílný nebo dvoudílný.

celé sdělení zde:

Vážená paní Ředinová, odpovídám na Váš dopis ze dne 24. září 2019 ve věci návrhu výkladu k úhradovým skupinám 03.08.01.01 s 03.08.01.02 z důvodu nejednoznačného popisu množstevního limitu. Na jednání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků dne 18. 9. 2019 byl krátce diskutován tento problém a bylo domluveno dodatečné zaslání návrhu úpravy množstevního limitu výše zmíněných úhradových skupin. Zaslaný návrh úpravy dodatečně schválily zdravotní pojišťovny. Do návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, navrhujeme domluvené znění, viz příloha č. 1, změna je vyznačena tučně. Odůvodnění: Pacienti se stomií vždy využívají zdravotnické prostředky obsahující buď samostatnou podložku, nebo podložku integrovanou se stomickým sáčkem. Zpřesněním popisu množstevního omezení se výklad sjednotí. Zdravotnické prostředky 03.08.01.01 s 03.08.01.02 bude na základě navrhované právní úpravy možné předepisovat všem stomickým pacientům, tedy uživatelům zdravotnických prostředků z úhradové skupiny 03.01, 03.02, 03.03, 03.05 a 03.06. Do doby, než bude uvedená změna schválena v legislativním procesu a vejde v účinnost, je nicméně nutné překlenout stávající právní stav výkladem. Zde je podle našeho názoru situace zcela jednoznačná u skupin 03.01, 03.02, 03.03, 03.04 (k této skupině nicméně Váš dotaz nesměřoval) a 03.05. U všech těchto skupin platí, že u sáčků jednodílného systému je v kategorizačním stromě vždy výslovně uvedeno, že jejich nedílnou součástí je podložka (resp. u skupiny 03.04.01.01 je v popisu úhradové skupiny uvedeno „sada podložek“). Máme zato, že jelikož se ve všech případech zároveň jedná o zdravotnické prostředky ze skupiny 03 „ZP pro pacienty se stomií“, jakož i na základě požadavku zákona o zdravotních službách, aby zdravotní služby byly poskytovány na náležité odborné úrovni, což mj. znamená podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, je zřejmé, že formulaci „lze předepsat pouze s podložkou“ u úhradových skupin 03.08.01.01 a 03.08.01.02 je nutné vykládat tak, že tyto prostředky lze předepsat, byl-li pacientovi indikován stomický systém obsahující podložku, a to nezávisle na tom, zda šlo o systém jednodílný nebo dvoudílný. U skupiny 03.06 „ZP drenážní systémy“ je situace komplikovanější v tom směru, že v názvu ani popisu úhradové skupiny 03.06.01.01 není v kategorizačním stromě zmínka o podložkách. V případě stomických systémů ze skupiny 03.06, které podložku fakticky obsahují, bude nicméně i tak nutné na podmínku, aby byla součástí stomického systému podložka, nutné nahlížet jako na splněnou. Je tomu tak, protože množstevní omezení u skupin 03.08.01.01 a 03.08.01.02 nepožaduje, aby podložka byla jako součást stomického systému uvedena v zákoně, ale aby byla jeho součástí fakticky, což je v těchto případech nepochybně splněno.

S pozdravem Mgr. Pavlína Žílová ředitelka odboru regulace cen a úhrad podepsáno elektronicky