Předepisování zdravotnických prostředků od 1. 12. 2019

Předepisování zdravotnických prostředků

NOVÉ KÓDY JSOU POVINNÉ od 1.12.2019  – ZMĚNA

Od 1. 8.  2019 nebudou hrazeny zdravotnické prostředky, které distributoři během června 2019 nepřeregistrovali. Napsala jsem všem distributorům stomických pomůcek, zda stačili vše přeregistrovat. Dobrá zpráva všichni přeregistrovali vše potřebné.

Jen Welland upozornil na to, co od 1. 8. 2019 nemá úhradu. Jedná se o více pomůcek viz web Wellandu.

Věřím že stomici budou mít k dispozici vše na co byli zvyklí.

Convatec sdělil, že nebudou nadále k dispozici sáčky bez filtru- celosvětově se prý přestaly vyrábět.

Důležitá informace

Podle loňských pravidel se předepisují průmyslově vyráběné zdravotnické prostředky (stomické pomůcky, inkontineční pomůcky atd.) do konce listopadu, nová pravidla platí až od 1. 12. 2019.

Počety stomických sáčku a podložek pro dospělé se nemění, děti dostanou dvojnásobek.Je několik dalších změn, vesměs pozitivních. Pozor od prosince jsou na všechny zdravotnické pomůcky stanovené limity. U ahhezivních past a gelů/vyrovnávacích past je limit jeden kus/měsíc. Pokud vám nebude tento limit stačit oznamte prosím na  ceske.ilco@centrum.cz.

Podle současných kódů bude možno předepisovat do konce LISTOPADU 2019.

Od 1. 12. 2019 budou k dispozici nové kódy pro předepisování všech zdravotnických prostředků na poukaz, tedy i stomických pomůcek.  NOVÉ KÓDY JSOU POVINNÉ od 1.12.2019  – ZMĚNA (nebude žádné přechodné období, jak se v létě předpokládalo).

Ve výdejnách mohou u pomůcek předepsaných v listopadu  v průběhu prosince přepsat kód na nový.  Prosím upozorněte zejména praktické lékaře na tuto změnu, případně se informujte na aktuální kódy na bezplatných linkách výrobců pomůcek.

Pomůcky si nechte předepisovat tak, jak jste zvyklí.

Marie Ředinová
předsedkyně Českého ILCO