Úhrady zdravotnických prostředků od 1. 8. 2019

Úhrady zdravotnických prostředků

Od 1. 8.  2019 nebudou hrazeny zdravotnické prostředky, které distributoři během června 2019 nepřeregistrovali. Napsala jsem všem distributorům stomických pomůcek, zda stačili vše přeregistrovat. Dobrá zpráva všichni přeregistrovali vše potřebné.

Jen Welland upozornil na to, co od 1. 8. 2019 nemá úhradu. Jedná se o více pomůcek viz web Wellandu.

Věřím že stomici budou mít k dispozici vše na co byli zvyklí.

Convatec sdělil, že nebudou nadále k dispozici sáčky bez filtru- celosvětově se prý přestaly vyrábět.

Důležitá informace

Podle loňských pravidel se předepisují průmyslově vyráběné zdravotnické prostředky (stomická pomůcky, inkontineční pomůcky atd.) do konce listopadu, nová pravidla platí až od 1. 12. 2019.

Počety stomických sáčku a podložek pro dospělé se nemění, děti dostanou dvojnásobek.Je několik dalších změn.

Podle současných kodů bude možno předepisovat do konce roku 2019.

Od 1. 12. 2019 budou k dispozici nové kódy pro předepisování všech zdravotnických prostedků na poukaz, tedy i stomických pomůcek. Nové kódy budou povinné od 1. 1. 2020.

Marie Ředinová
předsedkyně Českého ILCO