Jak bude regulována cena a úhrada zdravotnických prostředků?

Elektronický měsíčník Občan v síti, který vydává spolek Občan z. s., se v čísle 02/2018 zabývá otázkami ohledně úhrad zdravotnických prostředků. Na otázky odpověděla i předsedkyně Čekého ILCO Ing. Marie Ředinová.

Jaké hlavní problémy vidíte v dosavadním nastavení regulace cen a úhrad zdravotnických prostředků?

1. V minulosti se stávalo, že pojišťovny se rozhodly, bez konzultace s odbornou veřejností, snížit úhrady zdravotnických prostředků v některé skupině. Nastalo zděšení, dlouhá jednání, jen málokdy došlo k nápravě. Tento způsob regulace je Nálezem Ústavního soudu 3/15 z června 2017 znemožněn. V současné době MZ ČR hledá jiné mechanismy regulace úhrad. Připravuje novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. K návrhu se vyjadřují odborné společnosti, výrobci i zástupci pacientů – Pacientská rada. Ta byla zřízena na Ministerstvu zdravotnictví v polovině roku 2017 z 24 zástupců vybraných pacientských organizací (kritéria výběru organizací byla přísná, přihlásit se mohly jen ty, které je splňovaly).

Jakých principů by se zákonodárci měli držet při tvorbě nového regulačního rámce?

Rozhodně by pacienti měli mít přístup k u nás dostupným zdravotnickým prostředkům, které budou voleny individuálně podle potřeb pacientů tak, aby kompenzovaly jejich postižení nebo je zmírnily. Mělo by se vytvořit stabilní prostředí pro pacienty, zdravotníky i distributory zdravotnických pomůcek. Pacient by měl mít jistotu, že to, co mu vyhovuje a co kompenzuje jeho postižení, bude dostupné. Lékař by měl volit pomůcky podle toho, co pacient potřebuje, nikoliv podle ceny (úhrady) zdravotnického prostředku.
(Moje pozn.: Četla jsem návrh zákona a je několik věcí, které by mohly vést k omezení přístupu pacientů k vhodným zdravotnickým prostředkům a ke zvýšení vlivu zdravotních pojišťoven. To je pro osoby se zdravotním postižením velký problém. V návrhu se úhrady zdravotnických prostředků přibližují k systému úhrad léků, což je pro zdravotnické prostředky, které se musejí volit tak, aby kompenzovaly zdravotní postižení, nevhodné.)

Jak hodnotit kvalitu zdravotnických prostředků a kdo by to měl dělat?

Kvalitu zdravotnických prostředků nebo pomůcek musí deklarovat výrobce-distributor při registraci. Na jejím základě jsou zařazeny do úhradové skupiny. Pacienti, pacientské organizace, odborné lékařské společnosti a uživatelé by měli sledovat kvalitativní a užitné vlastnosti zdravotnických prostředků nebo pomůcek. Na nevyhovující je třeba upozornit a dát podnět k jejich vyřazení.