Maňásci pro dětské stomické pacienty

Pomozte nám potěšit malé pacienty s umělým vývodem střev.

Koncem roku 2019 vznikl nový projekt, v jehož rámci jsme nechali vyrobit maňásky S.Tomíky, které rozdáváme dětem s umělým vývodem střev. Pomozte nám v projektu pokračovat, podpořte nás a SPOLEČNĚ vykouzlíme úsměv na tvářích děti.

Naše nezisková organizace České ILCO již 25 let pomáhá pacientům s umělým vývodem střev z celé naší republiky, tedy i z Vašeho kraje. Smyslem naší práce je pomoci řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, které jsou spojeny s návratem stomika do normálního života. V České republice je přes 14000 pacientů se stomií – umělým vývodem střev. Jsou to pacienti všech věkových skupin – tedy i děti. 

A právě děti bychom rádi podpořili naším projektem RADOST DĚTEM, v rámci kterého jim chceme darovat plyšové maňásky – S.Tomíky.

Výroba 1 ks plyšového maňáska, který má na bříšku vyznačen vývod a na něm nalepovací sáček stojí 600,- Kč. V rámci této akce jich chceme nechat vyrobit 100 ks maňásků. Část S.Tomíků rozdáme dětem a část chceme dát do nemocnic, kde mají poradny pro dětské pacienty se stomií.

Rozpočet projektu je 60.000,- Kč. Z vlastních zdrojů budeme maňásky financovat částkou 10.000,- Kč a potřebujeme vybrat 50.000,- Kč, abychom mohli projekt realizovat. 

 

Podpořte nás a SPOLEČNĚ vykouzlíme úsměv na tvářích dětí.