Tisková zpráva – Coloplast Merit Award za rok 2018 pro České ILCO

České ILCO, z. s. získalo po šesti letech opět cenu Coloplast Merit Award 2018 v regionu Evropy, Afriky a Středního východu. Cena, která se uděluje pravidelně každé tři roky a je určena pro tu asociaci stomiků, která podle hodnotící komise nejlépe prezentovala heslo Světového dne stomiků WOD 2018 „Hovoříme otevřeně měníme životy“.

Celé znění tiskové zprávy ke stažení (PDF, cca 200 KB)