Pomáhají nám

Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhají nám tvořit kvalitní informační kampaň o životě se stomií.

Díky Vám už nejsme TABU!

Podporují nás

iQuest s.r.o.

tvoříme webové systémy a mobilní aplikace

ConvaTec Česká republika s.r.o.

Podpora regionálních spolků, v roce 2018 spolupráce na projektu Překonej své hranice

Coloplast A/S

Podpora regionálních spolků, v roce 2018 spolupráce na projektu Zdraví v pohybu

B. Braun Medical s.r.o.

Podpora regionálních spolků, dlouhodobá pomoc při přípravě a distribuci ILCO Zpravodaje

ROCHE, s.r.o.

podpora mezinárodní konference Českého ILCO a Světového dne stomiků

Eakin

Podpora regionálních spolků stomiků

Dansac

Podpora regionálních spolků stomiků

Distrimed

Podpora regionálních spolků stomiků

Sabrix

Podpora regionálních spolků stomiků

Welland

Podpora regionálních spolků stomiků

Úřad vlády ČR

Podpora dlouhodobých projektů

MHMP

Podpora dlouhodobých projektů

T – mobile

Projekt Plaveme

NF Avast

Školení dobrovolníků

Liga proti rakovině Praha

Tisk propagačních materiálů

ATT Almond, s.r.o.

Podpora českého ILCO, z.s.

Děkujeme, moc si Vaší pomoci vážíme!

Spolupracujeme

SLOVILCO - Slovenské sdružení stomiků
Pacienti IBD organizace pro pacienty s idiopatickými střevními záněty.
Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
Akademie pacientských organizací.
Aliance žen s rakovinou prsu
Liga proti rakovině Praha
gaudia proti rakovině

Děkujeme, moc si Vaší pomoci vážíme!