České ILCO – kontakty

České ILCO a
Informační a poradenské centrum
Polská 15
120 00 Praha 2
tel.: 777 431 953
e-mail: predseda@ilco.cz
www: www.ilco.cz
Předseda – Ing. Marie Ředinová
Polská 15
120 00 Praha 2
tel.: 728 870 963
777 431 953
e-mail: predseda@ilco.cz
1. místopředseda – Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.
(mediální politika sdružení, Zpravodaj, internet)
Francouzská 6015,
708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 596 994 175, 737 588 111
e-mail: vicechair@ilco.cz
e-mail: info@ilco.cz
2. místopředseda – doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
(styk s odbornou veřejností – lékaři, stomasestry)
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno
tel.: 602 555 056
e-mail: t.skricka@gmail.com
Jednatelka – Alice Křepínská
(mezinárodní styk, EOA a IOA)
Šumavská 19
120 60 Praha 2
tel.: 602 293 671
e-mail: foreign@ilco.cz
Hospodářka
Jana Bochňáková
tel. 737 959 704
e-mail: hospodar@ilco.cz
e-mail: Jana.Bochnakova@seznam.cz
Člen výboru
Mgr. Ivana Manclová
Včelary 339, 687 12 Bílovice
tel.: 777 256 335
e-mail: ivana.manclova@seznam.cz
Člen výboru
Josef Matoušek
Svatopluka Čecha 1233, 751 31 Lipník n. Beč.
tel.: 602 567 403
e-mail: josefmatousek1@seznam.cz
Člen – náhradník
Zdeňka Komendová
tel. 728 674 039
e-mail: zdena.komendova@centrum.cz
Člen – náhradník
Jana Snášelová
tel.: 603 917 112
e-mail: jana.sn@seznam.cz
Člen – náhradník
Bronislav Tučný
tel.: 732 784 740
e-mail: Tucny@seznam.cz
Člen – náhradník
MUDr. Karel Tyrpekl
tel.: 605 281 08
e-mail: ktyrpekl@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise
Marta Veselá
Na Dolinách 5/18
147 00 Praha 4
tel. 724 047 505
e-mail: vesela.marta@centrum.cz
Člen revizní komise
Petra Stružková
Karla Svolinského 313/3
796 04 Prostějov
tel.: 721 881 484
e-mail: struzkova.petra@seznam.cz
Člen revizní komise
Štěpánka Kovaříková
Nám. Prokopa Velikého 27
400 01 Ústí n. L.
tel.: 725 201 818
e-mail: 100miciul@seznam.cz