České ILCO – kontakty

České ILCO a
Informační a poradenské centrum
Polská 15
120 00 Praha 2
tel.: 777 431 953
e-mail: predseda@ilco.cz
www: www.ilco.cz
Předseda – Ing. Marie Ředinová
Polská 15
120 00 Praha 2
tel.: 728 870 963
777 431 953
e-mail: predseda@ilco.cz
1. místopředseda – 

Štěpánka Kovaříková

tel: 725 201 818

e-mail:100miciul@seznam.cz

2. místopředseda – doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
(styk s odbornou veřejností – lékaři, stomasestry)
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno
tel.: 602 555 056
e-mail: t.skricka@gmail.com
Jednatel – Bronislav Tučný

vedoucí spolku ILCO Novojičínska

tel.: 732 784 740
e-mail: Tucny@seznam.cz

Hospodářka  – Jitka Svobodova

tel: 775  241 074
e-mail: hospodar@ilco.cz

Člen výboru Alice Křepínská
(mezinárodní styk, EOA a IOA)
tel.: 602 293 671
e-mail: foreign@ilco.c
Člen výboru
Josef Matoušek
(právní a sociální oblast)
tel.: 602 567 403
e-mail: josefmatousek1@seznam.cz
Člen – náhradník
Zdeňka Komendová
tel. 728 674 039
e-mail: zdena.komendova@centrum.cz
Člen – náhradníkdoc. RNDr.  Pavel Kreml, CSc                                       odpovídá na infolince, vydává, ILCO Zpravodaj                                      el.: 737 588 111
e-mail:I nfo@ilco.cz
Člen – náhradník
Miloslav Masařík
tel.: 608 221 161
e-mail: m.masarik@post.cz
Člen – náhradník
MUDr. Karel Tyrpekl
tel.: 605 281 08
e-mail: ktyrpekl@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise
Ivana Manclová
tel. 777 256 335
e-mail: ivana.manclova@seznam.cz
Člen revizní komise
Petra Stružková
tel.: 721 881 484
e-mail: struzkova.petra@seznam.cz
Člen revizní komise
Vlastimil Pilmajer
tel.: 731 062 166
e-mail: pilmajer.vl@seznam.cz