Výroční zprávy

České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků, zdravotně postižených osob, kterým byl po závažném onemocnění vytvořen vývod ze střev nebo močovodu na stěnu břišní. Zaregistrovali jsme se 2. prosince 1992 jako samostatný právní subjekt s humanitárním zaměřením. Od 1. 1. 2014 jsme samostatnou právnickou osobou – spolkem – dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jsme zapsáni ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 4374.

Naše kancelář sídlí na adrese: Polská 15, 120 00 Praha 2, IČ 44994788.

Zastřešujeme regionální sdružení (spolky) stomiků v ČR a zastupujeme jejich zájmy v mezinárodních organizacích. České ILCO je od roku 1993 členem Světové organizace stomiků (IOA) a Evropské organizace stomiků (EOA). Jednáme se státními orgány, zákonodárci, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci stomických pomůcek a dalšími organizacemi. Odbornou i laickou veřejnost informujeme o potřebách stomiků, o životě se stomií a seznamujeme je s činností sdružení stomiků. Aktivně hájíme jejich práva – Charta práv stomiků.

Rok 2019

České ILCO výroční zpráva 2019 (PDF, cca 2 MB)

Rok 2018

České ILCO výroční zpráva 2018 (PDF, cca 2 MB)

Rok 2017

České ILCO výroční zpráva 2017 (PDF, cca 2,5 MB)

Rok 2016

Výroční zpráva 2016

Zpráva o hospodaření 2016

Zpráva o prověrce správnosti hospodaření 2016

Rok 2015

Výroční zpráva 2015

Zpráva o hospodaření 2015

Zpráva o prověrce správnosti hospodaření 2015

Rok 2014

Výroční zpráva 2014

Zpráva o hospodaření 2014

Zpráva o prověrce správnosti hospodaření 2014

Rok 2013

Výroční zpráva 2013

Zpráva o hospodaření 2013

Zpráva o prověrce správnosti hospodaření 2013