Projekt Hlas onkologických pacientů připravil dotazník na téma: „Dispenzarizace dlouhodobých onkologických pacientů u praktických lékařů“

Cílem dotazníku je zjistit aktuální situaci v informovanosti o dané problematice. Pomoci zachytit dílčí rozdíly a realizaci změny v praxi. Zjistit zpětné vazby od samotných pacientek a pacientů.

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na koordinátorku projektu Hlas onkologických pacientů na Ivana.plechata@pruvodcepacienta.cz O projektu se dozvíte také na
www.hlaspacientek.cz

Prosíme vyplňte dotazník

Od ledna 2019 je možnost, nikoliv povinnost, aby ty onkologické pacienty, kteří již skončili léčbu a nemají problémy dále sledovali praktičtí lékaři.
Zapojte se do ankety, sdělte nám své zkušenosti! děkuji Marie Ředinová